Glossary of Aged Care Terminology

Containing around 1000 terms translated into 19 community languages, this Glossary of Aged Care Terminology has been developed to promote consistency of translations of aged care information.

We encourage all interpreters and translators working in the area of aged care and related fields to use this resource.
Glossary acknowledgements


Glossary

Use the links below to move to the next page.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Abusekaltoinkohtelu
Abuse - alcohol abusealkoholin väärinkäyttö
Abuse - drug abusepäihteiden väärinkäyttö
Abuse - elder abusevanhusten kaltoinkohtelu
Abuse - emotional abuseemotionaalinen kaltoinkohtelu
Abuse - financial abusetaloudellinen kaltoinkohtelu
Abuse - physical abusefyysinen pahoinpitely
Abuse - psychological abusepsykologinen kaltoinkohtelu
Abuse - sexual abuseseksuaalinen kaltoinkohtelu
Accessibilitysaatavuus
Accessing aged care servicesvanhusten huollon palvelujen piiriin hakeutuminen
Accommodation Bondsaapumismaksu
Accommodation Bond Agreementsaapumismaksusopimus
Accommodation ChargeSaapumisvelotus
Accommodation Charge Agreementsaapumisvelotussopimus
Accommodation Paymentasumismaksu
Accountabilityvastuu
Accreditationakkreditointi
Accreditation Standardakkreditointistandardi
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety Systemsakkreditointistandardi neljä: fyysinen ympäristö, ja turvallisuusjärjestelmät
Accreditation Standard One: Management Systemsakkreditointistandardi yksi: hallintointijärjestelmät
Accreditation Standard Three: Resident Lifestyleakkreditointistandardi kolme: asukkaan elämäntapa
Accreditation Standard Two: Health and Personal Careakkreditointistandardi kaksi: terveydenhoito ja henkilökohtainen hoiva
Accredited facilityakkreditoitu laitos
Acquired Brain Injury (ABI)hankittu aivovamma (ABI)
Activitiesaktiviteetit
Activities - Individualised activitiesyksilöllistetyt aktiviteetit
Activities coordinator/Diversional Therapistviriketoiminnan ohjaaja
Activities of daily livingpäivittäiset toiminnot
Acupunctureakupunktio
Acute careakuuttihoito
Acute conditionakuuttinen tila
Administrative Appeals Tribunal (AAT)Muutoksenhakutuomioistuin (AAT)
Administratorhallintojohtaja
Admissionsisäänpääsy
Adult Day Care Centreaikuisten päiväkeskus
Advance care directives hoitotestamentti
Advance care planninghoitotestamentin laatiminen
Advance Health Care Directivehoitotestamentti
Adverse drug reactionlääkkeen haittavaikutus
Adverse effectshaittavaikutus
Adverse eventhaittatapahtuma
Advocacy Serviceedunvalvontapalvelu
Advocateedunvalvoja
After hours telephone servicepuhelinpäivystys
Age pensionervanhuuseläkeläinen
Age related cognitive declineikään liittyvä kognitiivinen rappeutuminen
Aged and Community Care Information LineVanhus- ja yhteisöhoidon puhelinpalvelu
Aged Care Act 1997Vanhustenhuoltolaki 1997
Aged Care Advocacy Programvanhustenhuollon edunvalvontapalvelu
Aged Care Assessment Officerhoitotarpeen arvioija
Aged Care Assessment Service (ACAS)Hoitotarpeen arviointipalvelu (ACAS)
Aged Care Assessment Team (ACAT)hoitotarpeen arviointitiimi (ACAT)
Aged Care Complaints Investigation Scheme Vanhustenhuollon valitusjärjestelmä
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential Homevanhustenhoitolaitos
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facilityvanhustenhoitolaitos
Aged Care Quality Assessorsvanhustenhoidon laaduntarkkailijat
Aged care sectorvanhustenhuoltosektori
Aged Care Standards and Accreditation AgencyVanhustenhuollon standardi- ja akkreditointivirasto
Aged pensionvanhuuseläke
Ageing ikääntyminen
Ageing in placeikääntymisen tukeminen samassa vanhustenhoitolaitoksessa
Ageing populationikääntyvä väestö
Ageismikäsyrjintä
Agencyvirasto
Agentedustaja
Aggressionaggressiivisuus
Allied health personnelterveydenhoitoa tukeva henkilöstö
Allied health servicesterveydenhoitoa tukevat palvelut
Alternative medicinevaihtoehtoinen lääketiede
Alternative therapiesvaihtoehtohoidot
Alzheimer’s disease Familial Alzheimerin tauti, familiaalinen
Alzheimer's AustraliaAlzheimer Australia
Alzheimer's DiseaseAlzheimerin tauti
Ambulance servicesambulanssipalvelu
Ambulatory settingavoterveydenhuolto
Ambulatory careavohoito
Amputationamputaatio
Amputeeamputointipotilas
Ancillary serviceslisäpalvelut
Angiogramangiografia
Anorexiaanoreksia, ruokahaluttomuus
Anti depressantmasennuslääke
Anxiety disordersahdistushäiriö
Appeal processmuutoksenhaku
Approved Care Recipienthyväksytty hoidonsaaja
Approved Providerhyväksytty palveluntuottaja
Approved Provider Statushyväksytyn palveluntuottajan asema
Arthritisreumasairaus
Assessmentarviointi
Assessment guidelinesarviointiohjeet
Assessment outcomesarvioinnin tulos
Assessment processesarviointimenetelmät
Assetsomaisuus
Assistance with bathing and personal hygieneapua peseytymisessä ja henkilökohtaisessa hygieniassa
Assistance with dressing and groomingapua pukeutumisessa ja siistiytymisessä
Assistance with eating and drinkingapua syömisessä ja juomisessa
Assistance with mobilityapua liikkumisessa
Assisted livingpalveluasuminen
Assisted living facilitypalvelutalo
Assisted residentpalveluja saava asukas
Assistive devicesapulaitteet
Assistive technologyavustava teknologia
Attendant careavustava hoito
Audiologistaudiologi
Australian Taxation Office (ATO)Australian verotoimisto (ATO)
Autopsyruumiinavaus
Average length of staykeskimääräinen sairaalassaoloaika
Awarenesstietoisuus
Barristertuomioistuinasianajaja
Basic daily care feeperuspäivähoitomaksu
Bed panalusastia
Bed sorespainehaavat
Bedside mannerssuhtautumistapa potilaaseen
Behaviour Intervention Support Team (BIST)käytösintervention tukiryhmä (BIST)
Behaviour managementkäytöksenohjaus
Beneficiaryedunsaaja
Bequesttestamenttilahjoitus
Bereavementsuru
Bereavement Allowanceleskenavustus
Best practiceparas käytäntö
Bilingual workerkaksikielinen työntekijä
Bionic earbioninen korva
Bipolar diseasekaksisuuntainen mielialahäiriö
Bladder controlrakonhallinta
Bladder control problemvaikeuksia rakonhallinnassa
Blood pressureverenpaine
Blood sugarverensokeri
Blood sugar levelverensokeritaso
Bowel cancersuolistosyöpä
Bowel controlsuolenhallinta
Briefingohjeistus
Brokeragepalvelujen välitys
Bulk Billingsuoralaskutus
Cachexiakuihtuminen
Cancersyöpä
Cancer Council of AustraliaAustralian syöpäsäätio
Capital gainspääomatuotto
Capletskapselin muotoinen tabletti
Cardiovascular diseasesydän- ja verisuonisairaudet
Care managementhoidon johtaminen
Care managerhoidon johtaja
Care planhoitosuunnitelma
Care plan reviewhoitosuunnitelman tarkistus
Care planninghoidon suunnittelu
Care recipienthoidonsaaja
Care reviewhoidon tarkistus
Care serviceshoitopalvelut
Care standardshoitostandardit
Caregiverhoitaja
Carer (private / family member)omaishoitaja
Carer (staff member employed in a residential or community setting)hoitaja
Carer allowanceomaishoidon tuki
Carer paymentomaishoitomaksu
Carer Resource CentreOmaishoitajien resurssikeskus
Carer Respite CentreOmaishoitajien sijaishoitokeskus
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite CentreLiittovaltion tukema omaishoitajien sijaishoitokeskus
Carer support groupomaishoitajien tukiryhmä
Case managementyksilökohtainen palveluohjaus
Case managerpalveluohjaaja
Case mixpotilasrakenne
CAT scankerroskuvaus
Cataractkaihi
Catchment areavaikutusalue
Catheterkatetri, kanyyli
Cause of deathkuolinsyy
Centre for Cultural Diversity in AgeingMonikulttuurillisen ikääntymisen keskus
Centrelink Multilingual ServiceCentrelinkin monikieliset palvelut
Certificationsertifiointi
Cervical cancerkohdunkaulan syöpä
Challenging behaviourhaastava käyttäytyminen
Changed behaviourmuuttunut käyttäytyminen
Changed sexual behaviourmuuttunut seksuaalinen käyttäytyminen
Chapelkappeli
Chaplainpappi
Charge (as separate from fee)maksu (ei jatkuva)
Charitable sectorhyväntekeväisyyssektori
Charter of Residents Rights and ResponsibilitiesAsukkaan oikeuksien ja velvollisuuksien peruskirja
Chiropractorskiropraktikot
Choketukehtua
Chokingtukehtuminen
Cholesterolkolesteroli
Chronic and complex conditionpitkäaikainen ja kompleksi tila
Chronic carepitkäaikaishoito
Chronic diseasepitkäaikaissairaus
Claim formhakulomake
Client focused solutionsasiakaskeskeiset ratkaisut
Client handbookasiakkaan ohjeet
Clientsasiakkaat
Clinical carekliininen hoito
Clinical conditionkliininen tila
Clinical eventkliininen tapahtuma
Clinical examinationkliininen tutkimus
Clinical interviewkliininen haastattelu
Clinical pathwayskliiniset hoitosuunnitelmat
Clinical treatmentkliininen hoito
Cliniciankliinikko
Close relation lähisukulainen
Cognitive abilitykognitiviiset kyvyt
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS)Kognitiivinen dementia- ja muistipalvelu (CDAMS)
Cognitive impairmentkognitiivinen häiriö
Cohortkohortti
Colon cancerpaksusuolen syöpä
Comment boxehdotuslaatikko
Commode chairWC-tuoli
Commonwealth Care Link CentresLiittovaltion palveluohjauskeskukset
Commonwealth Carelink CentresLiittovaltion palveluohjauskeskukset
Commonwealth Carer Resource CentreLiittovaltion omaishoitajien resurssikeskus
Commonwealth Governmentliittovaltio
Commonwealth Hearing Services ProgramLiittovaltion kuulonhuoltopalvelu
Commonwealth OmbudsmenLiittovaltion oikeusasiamiehet
Commonwealth Seniors Concession CardLiittovaltion seniorialennuskortti
Commonwealth Seniors Health Care CardLiittovaltion terveydenhuoltokortti senioreille
Communication Bookviestivihko
Communityyhteisö
Community health workeryhteisöterveydenhoitaja
Community Aged Care Packages (CACP)Vanhusten kotihoitopaketit (CACP)
Community based careyhteisöpohjainen hoito
Community careyhteisöllinen hoito
Community groupyhteisöryhmä
Community Health Centreterveyskeskus
Community Health Nurseterveydenhoitaja
Community housingyhteisölliset asumispalvelut
Community Mental Health Centremielenterveyskeskus
Community Nursing Programyhteisöllinen terveydenhoitajapalvelu
Community Partners Program (CPP)yhteisöllinen kumppanuusohjelma (CCP)
Community treatment ordervelvoitettu avohoito
Community Visitors Schemevapaaehtoisvierailu kotiin
Community workeryhteisötyöntekijä
Compensable Residentkorvausta saava asukas
Competencypätevyys
Complaint valitus
Complaints handlingvalitusten käsittely
Complaints proceduresvalitusmenettely
Complementary medicinerohdosvalmisteet
Compliancehoitomyöntyvyys
Compliance with medicationlääkemyöntyvyys
Complicationkomplikaatio
Concession - energy concessionenergia-alennus
Concession cardalennuskortti
Concessional and Assisted Residentsalennusta ja apua saavat asukkaat
Concessional Residentalennusta saava asukas
Conditiontila
Confidentialityluottamuksellisuus
Conflict of interesteturistiriita
Confusion sekavuus
Consentsuostumus
Consent - informed conscenttietoon perustuva suostumus
Consent formsuostumuslomake
Constipationummetus
Consumerkuluttaja
Continencekontinenssi, pidätyskyky
Continence - incontinenceinkontinenssi, pidätyskyvyttömyys
Continence - National Continence HotlineKansallinen kontinenssipuhelinpalvelu
Continence - stress incontinenceponnistusinkontinenssi
Continence absorption aidsinko-suojat
Continence Aides Assistance Schemeinkontinenssin apuvälinepalvelu
Continence managementpidätyskyvyn hallinta
Continuing Care Retirement Communityhoidon jatkuvuutta tarjoava eläkeläiskylä
Continuity of carehoidon jatkuvuus
Continuous quality improvementjatkuva laadunparannus
Continuum of carehoidon jatkumo
Contractsopimus
Convalescencetoipumisaika
Cooked and chilled mealsvalmisateriat
Copingelämänhallinta
Corn (callus)känsä (kovettuma)
Coronary heart diseasesepelvaltimosairaus
Cost of a local callpaikallispuhelun hinta
Cost of livingelinkustannukset
Council on the Ageing (COTA)Ikääntyvien neuvosto (COTA)
Counsellingneuvonta
Counsellorneuvoja
Crampslihaskouristukset, krampit
Crisis Assessment Team (CAT)Kriisin arviointitiimi (CAT)
Critical incidentmerkityksellinen kokemus
CT Scankerroskuvaus
Cultural background informationtietoja kulttuuritaustasta
Cultural diversitykulttuurillinen moninaisuus
Cultural preferenceskulttuurilliset mieltymykset
Culturally and linguistically diverse (CALD)monikulttuurisuus ja -kielisyys (CALD)
Culturally appropriate kulttuurillisesti sopiva
Daily income tested feetuloperusteinen päivämaksu
Data collectiontietojen keräys
Data matchingtietojen yhteensovittaminen
Day centrepäiväkeskus
Day Respite Centrespäiväsijaishoitokeskus
Deathkuolema
Debriefingdebriefing, jälkipuinti
Deemingmäärittely
Deep vein thrombosistromboosi, veritulppa
Delivered mealskotiintuodut ateriat
Delusionharha
Delusionalharhainen
Delusionsharhat
Dementiadementia
Dementia - AIDS related dementiaAIDS-dementia
Dementia - alcohol related dementiaalkoholidementia
Dementia Education and Support Programdementiatiedotus ja tukiohjelma
Dementia Specific Caredementian erikoishoito
Dementia with Lewy bodiesLewyn kappale -dementia
Demographydemografia
Dental Hospitalhammassairaala
Dental Serviceshammashoito
Dental Technicianhammasteknikko
Dentisthammaslääkäri
Denturestekohampaat
Department of Health and Ageing Terveys- ja ikääntymisasioiden ministeriö
Department of Health and Ageing - Australian GovernmentAustralian valtion terveys- ja ikääntymisasioiden ministeriö
Department of Health and Ageing - Commonwealth Liittovaltioiden terveys- ja ikääntymisasioiden ministeriö
Department of Veteran Affairs (DVA)Sotaveteraaniasiain ministeriö (DVA)
Dependanthuollettava
Dependent childhuollettava lapsi
Depressiondepressio, masennus
Diabetesdiabetes
Diabetes AustraliaDiabetes Australia
Diabetes educatordiabeteskouluttaja
Diagnosisdiagnoosi
Diagnosis - early diagnosisvarhainen diagnoosi
Dietruokavalio
Diet - special dieterityisruokavalio
Dietary requirementsruokavaliovaatimukset
Dietary restrictionsruokavaliorajoitukset
Dieticianravitsemusneuvoja
Dignityihmisarvo
Direct carevälitön hoitotyö
Director of Nursing (DON) ylihoitaja (DON)
Disabilityvamma
Disability support pensionvammaistuki
Disabledvammainen
Dischargekotiutus
Discharge datekotiutuspäivä
Discharge plankotiutussuunnitelma
Discharge planningkotiutussuuunnitelman laatiminen
Disclosureilmoittaminen
Discriminationsyrjintä
Diseasesairaus
Disease controlsairauksien torjunta
Disease managementsairauden hallinta
Disease preventionsairauden ehkäisy
Disorderhäiriö
Disposable underwear kertakäyttöiset alusvaatteet
District Nursekotisairaanhoitaja
Diversional Therapist/Activities coordinatorviriketoiminnan ohjaaja
Diversional therapyvirikeohjaus
Diversitymoninaisuus
Dizzinesshuimaus
Do not resuscitate ordersDNR-päätös
Doctorlääkäri
Domestic violenceperheväkivalta
Dose administration aidslääkeannostelijat
Dossette boxannostelupakkaus
Drug utilisation reviewlääkkeidenkäytön tarkistus
Drugslääkkeet
Dry mouthsuun kuivuminen
Dual diagnosiskaksoisdiagnoosi
Duty of carehoitovastuu
Dyingkuoleminen
Dysphasiadysfasia
Early interventionvarhainen interventio
Effectivenesstehokkuus
Elderlyikääntyneet
Electro convulsive therapysähkösokkihoito
Eligibilityoikeutus
Emergencyhätätila
Emergency accommodationtilapäisasuminen
Emergency accommodation / Transitional Accommodationtilapäisasuminen/väliaikainen asunto
Emergency serviceshätäpalvelut
Emotional supportemotionaalinen tuki
Empowermentvoimauttaminen
Abusekaltoinkohtelu
Abuse - alcohol abusealkoholin väärinkäyttö
Abuse - drug abusepäihteiden väärinkäyttö
Abuse - elder abusevanhusten kaltoinkohtelu
Abuse - emotional abuseemotionaalinen kaltoinkohtelu
Abuse - financial abusetaloudellinen kaltoinkohtelu
Abuse - physical abusefyysinen pahoinpitely
Abuse - psychological abusepsykologinen kaltoinkohtelu
Abuse - sexual abuseseksuaalinen kaltoinkohtelu
Accessibilitysaatavuus
Accessing aged care servicesvanhusten huollon palvelujen piiriin hakeutuminen
Accommodation Bondsaapumismaksu
Accommodation Bond Agreementsaapumismaksusopimus
Accommodation ChargeSaapumisvelotus
Accommodation Charge Agreementsaapumisvelotussopimus
Accommodation Paymentasumismaksu
Accountabilityvastuu
Accreditationakkreditointi
Accreditation Standardakkreditointistandardi
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety Systemsakkreditointistandardi neljä: fyysinen ympäristö, ja turvallisuusjärjestelmät
Accreditation Standard One: Management Systemsakkreditointistandardi yksi: hallintointijärjestelmät
Accreditation Standard Three: Resident Lifestyleakkreditointistandardi kolme: asukkaan elämäntapa
Accreditation Standard Two: Health and Personal Careakkreditointistandardi kaksi: terveydenhoito ja henkilökohtainen hoiva
Accredited facilityakkreditoitu laitos
Acquired Brain Injury (ABI)hankittu aivovamma (ABI)
Activitiesaktiviteetit
Activities - Individualised activitiesyksilöllistetyt aktiviteetit
Activities coordinator/Diversional Therapistviriketoiminnan ohjaaja
Activities of daily livingpäivittäiset toiminnot
Acupunctureakupunktio
Acute careakuuttihoito
Acute conditionakuuttinen tila
Administrative Appeals Tribunal (AAT)Muutoksenhakutuomioistuin (AAT)
Administratorhallintojohtaja
Admissionsisäänpääsy
Adult Day Care Centreaikuisten päiväkeskus
Advance care directives hoitotestamentti
Advance care planninghoitotestamentin laatiminen
Advance Health Care Directivehoitotestamentti
Adverse drug reactionlääkkeen haittavaikutus
Adverse effectshaittavaikutus
Adverse eventhaittatapahtuma
Advocacy Serviceedunvalvontapalvelu
Advocateedunvalvoja
After hours telephone servicepuhelinpäivystys
Age pensionervanhuuseläkeläinen
Age related cognitive declineikään liittyvä kognitiivinen rappeutuminen
Aged and Community Care Information LineVanhus- ja yhteisöhoidon puhelinpalvelu
Aged Care Act 1997Vanhustenhuoltolaki 1997
Aged Care Advocacy Programvanhustenhuollon edunvalvontapalvelu
Aged Care Assessment Officerhoitotarpeen arvioija
Aged Care Assessment Service (ACAS)Hoitotarpeen arviointipalvelu (ACAS)
Aged Care Assessment Team (ACAT)hoitotarpeen arviointitiimi (ACAT)
Aged Care Complaints Investigation Scheme Vanhustenhuollon valitusjärjestelmä
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential Homevanhustenhoitolaitos
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facilityvanhustenhoitolaitos
Aged Care Quality Assessorsvanhustenhoidon laaduntarkkailijat
Aged care sectorvanhustenhuoltosektori
Aged Care Standards and Accreditation AgencyVanhustenhuollon standardi- ja akkreditointivirasto
Aged pensionvanhuuseläke
Ageing ikääntyminen
Ageing in placeikääntymisen tukeminen samassa vanhustenhoitolaitoksessa
Ageing populationikääntyvä väestö
Ageismikäsyrjintä
Agencyvirasto
Agentedustaja
Aggressionaggressiivisuus
Allied health personnelterveydenhoitoa tukeva henkilöstö
Allied health servicesterveydenhoitoa tukevat palvelut
Alternative medicinevaihtoehtoinen lääketiede
Alternative therapiesvaihtoehtohoidot
Alzheimer’s disease Familial Alzheimerin tauti, familiaalinen
Alzheimer's AustraliaAlzheimer Australia
Alzheimer's DiseaseAlzheimerin tauti
Ambulance servicesambulanssipalvelu
Ambulatory settingavoterveydenhuolto
Ambulatory careavohoito
Amputationamputaatio
Amputeeamputointipotilas
Ancillary serviceslisäpalvelut
Angiogramangiografia
Anorexiaanoreksia, ruokahaluttomuus
Anti depressantmasennuslääke
Anxiety disordersahdistushäiriö
Appeal processmuutoksenhaku
Approved Care Recipienthyväksytty hoidonsaaja
Approved Providerhyväksytty palveluntuottaja
Approved Provider Statushyväksytyn palveluntuottajan asema
Arthritisreumasairaus
Assessmentarviointi
Assessment guidelinesarviointiohjeet
Assessment outcomesarvioinnin tulos
Assessment processesarviointimenetelmät
Assetsomaisuus
Assistance with bathing and personal hygieneapua peseytymisessä ja henkilökohtaisessa hygieniassa
Assistance with dressing and groomingapua pukeutumisessa ja siistiytymisessä
Assistance with eating and drinkingapua syömisessä ja juomisessa
Assistance with mobilityapua liikkumisessa
Assisted livingpalveluasuminen
Assisted living facilitypalvelutalo
Assisted residentpalveluja saava asukas
Assistive devicesapulaitteet
Assistive technologyavustava teknologia
Attendant careavustava hoito
Audiologistaudiologi
Australian Taxation Office (ATO)Australian verotoimisto (ATO)
Autopsyruumiinavaus
Average length of staykeskimääräinen sairaalassaoloaika
Awarenesstietoisuus
Barristertuomioistuinasianajaja
Basic daily care feeperuspäivähoitomaksu
Bed panalusastia
Bed sorespainehaavat
Bedside mannerssuhtautumistapa potilaaseen
Behaviour Intervention Support Team (BIST)käytösintervention tukiryhmä (BIST)
Behaviour managementkäytöksenohjaus
Beneficiaryedunsaaja
Bequesttestamenttilahjoitus
Bereavementsuru
Bereavement Allowanceleskenavustus
Best practiceparas käytäntö
Bilingual workerkaksikielinen työntekijä
Bionic earbioninen korva
Bipolar diseasekaksisuuntainen mielialahäiriö
Bladder controlrakonhallinta
Bladder control problemvaikeuksia rakonhallinnassa
Blood pressureverenpaine
Blood sugarverensokeri
Blood sugar levelverensokeritaso
Bowel cancersuolistosyöpä
Bowel controlsuolenhallinta
Briefingohjeistus
Brokeragepalvelujen välitys
Bulk Billingsuoralaskutus
Cachexiakuihtuminen
Cancersyöpä
Cancer Council of AustraliaAustralian syöpäsäätio
Capital gainspääomatuotto
Capletskapselin muotoinen tabletti
Cardiovascular diseasesydän- ja verisuonisairaudet
Care managementhoidon johtaminen
Care managerhoidon johtaja
Care planhoitosuunnitelma
Care plan reviewhoitosuunnitelman tarkistus
Care planninghoidon suunnittelu
Care recipienthoidonsaaja
Care reviewhoidon tarkistus
Care serviceshoitopalvelut
Care standardshoitostandardit
Caregiverhoitaja
Carer (private / family member)omaishoitaja
Carer (staff member employed in a residential or community setting)hoitaja
Carer allowanceomaishoidon tuki
Carer paymentomaishoitomaksu
Carer Resource CentreOmaishoitajien resurssikeskus
Carer Respite CentreOmaishoitajien sijaishoitokeskus
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite CentreLiittovaltion tukema omaishoitajien sijaishoitokeskus
Carer support groupomaishoitajien tukiryhmä
Case managementyksilökohtainen palveluohjaus
Case managerpalveluohjaaja
Case mixpotilasrakenne
CAT scankerroskuvaus
Cataractkaihi
Catchment areavaikutusalue
Catheterkatetri, kanyyli
Cause of deathkuolinsyy
Centre for Cultural Diversity in AgeingMonikulttuurillisen ikääntymisen keskus
Centrelink Multilingual ServiceCentrelinkin monikieliset palvelut
Certificationsertifiointi
Cervical cancerkohdunkaulan syöpä
Challenging behaviourhaastava käyttäytyminen
Changed behaviourmuuttunut käyttäytyminen
Changed sexual behaviourmuuttunut seksuaalinen käyttäytyminen
Chapelkappeli
Chaplainpappi
Charge (as separate from fee)maksu (ei jatkuva)
Charitable sectorhyväntekeväisyyssektori
Charter of Residents Rights and ResponsibilitiesAsukkaan oikeuksien ja velvollisuuksien peruskirja
Chiropractorskiropraktikot
Choketukehtua
Chokingtukehtuminen
Cholesterolkolesteroli
Chronic and complex conditionpitkäaikainen ja kompleksi tila
Chronic carepitkäaikaishoito
Chronic diseasepitkäaikaissairaus
Claim formhakulomake
Client focused solutionsasiakaskeskeiset ratkaisut
Client handbookasiakkaan ohjeet
Clientsasiakkaat
Clinical carekliininen hoito
Clinical conditionkliininen tila
Clinical eventkliininen tapahtuma
Clinical examinationkliininen tutkimus
Clinical interviewkliininen haastattelu
Clinical pathwayskliiniset hoitosuunnitelmat
Clinical treatmentkliininen hoito
Cliniciankliinikko
Close relation lähisukulainen
Cognitive abilitykognitiviiset kyvyt
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS)Kognitiivinen dementia- ja muistipalvelu (CDAMS)
Cognitive impairmentkognitiivinen häiriö
Cohortkohortti
Colon cancerpaksusuolen syöpä
Comment boxehdotuslaatikko
Commode chairWC-tuoli
Commonwealth Care Link CentresLiittovaltion palveluohjauskeskukset
Commonwealth Carelink CentresLiittovaltion palveluohjauskeskukset
Commonwealth Carer Resource CentreLiittovaltion omaishoitajien resurssikeskus
Commonwealth Governmentliittovaltio
Commonwealth Hearing Services ProgramLiittovaltion kuulonhuoltopalvelu
Commonwealth OmbudsmenLiittovaltion oikeusasiamiehet
Commonwealth Seniors Concession CardLiittovaltion seniorialennuskortti
Commonwealth Seniors Health Care CardLiittovaltion terveydenhuoltokortti senioreille
Communication Bookviestivihko
Communityyhteisö
Community health workeryhteisöterveydenhoitaja
Community Aged Care Packages (CACP)Vanhusten kotihoitopaketit (CACP)
Community based careyhteisöpohjainen hoito
Community careyhteisöllinen hoito
Community groupyhteisöryhmä
Community Health Centreterveyskeskus
Community Health Nurseterveydenhoitaja
Community housingyhteisölliset asumispalvelut
Community Mental Health Centremielenterveyskeskus
Community Nursing Programyhteisöllinen terveydenhoitajapalvelu
Community Partners Program (CPP)yhteisöllinen kumppanuusohjelma (CCP)
Community treatment ordervelvoitettu avohoito
Community Visitors Schemevapaaehtoisvierailu kotiin
Community workeryhteisötyöntekijä
Compensable Residentkorvausta saava asukas
Competencypätevyys
Complaint valitus
Complaints handlingvalitusten käsittely
Complaints proceduresvalitusmenettely
Complementary medicinerohdosvalmisteet
Compliancehoitomyöntyvyys
Compliance with medicationlääkemyöntyvyys
Complicationkomplikaatio
Concession - energy concessionenergia-alennus
Concession cardalennuskortti
Concessional and Assisted Residentsalennusta ja apua saavat asukkaat
Concessional Residentalennusta saava asukas
Conditiontila
Confidentialityluottamuksellisuus
Conflict of interesteturistiriita
Confusion sekavuus
Consentsuostumus
Consent - informed conscenttietoon perustuva suostumus
Consent formsuostumuslomake
Constipationummetus
Consumerkuluttaja
Continencekontinenssi, pidätyskyky
Continence - incontinenceinkontinenssi, pidätyskyvyttömyys
Continence - National Continence HotlineKansallinen kontinenssipuhelinpalvelu
Continence - stress incontinenceponnistusinkontinenssi
Continence absorption aidsinko-suojat
Continence Aides Assistance Schemeinkontinenssin apuvälinepalvelu
Continence managementpidätyskyvyn hallinta
Continuing Care Retirement Communityhoidon jatkuvuutta tarjoava eläkeläiskylä
Continuity of carehoidon jatkuvuus
Continuous quality improvementjatkuva laadunparannus
Continuum of carehoidon jatkumo
Contractsopimus
Convalescencetoipumisaika
Cooked and chilled mealsvalmisateriat
Copingelämänhallinta
Corn (callus)känsä (kovettuma)
Coronary heart diseasesepelvaltimosairaus
Cost of a local callpaikallispuhelun hinta
Cost of livingelinkustannukset
Council on the Ageing (COTA)Ikääntyvien neuvosto (COTA)
Counsellingneuvonta
Counsellorneuvoja
Crampslihaskouristukset, krampit
Crisis Assessment Team (CAT)Kriisin arviointitiimi (CAT)
Critical incidentmerkityksellinen kokemus
CT Scankerroskuvaus
Cultural background informationtietoja kulttuuritaustasta
Cultural diversitykulttuurillinen moninaisuus
Cultural preferenceskulttuurilliset mieltymykset
Culturally and linguistically diverse (CALD)monikulttuurisuus ja -kielisyys (CALD)
Culturally appropriate kulttuurillisesti sopiva
Daily income tested feetuloperusteinen päivämaksu
Data collectiontietojen keräys
Data matchingtietojen yhteensovittaminen
Day centrepäiväkeskus
Day Respite Centrespäiväsijaishoitokeskus
Deathkuolema
Debriefingdebriefing, jälkipuinti
Deemingmäärittely
Deep vein thrombosistromboosi, veritulppa
Delivered mealskotiintuodut ateriat
Delusionharha
Delusionalharhainen
Delusionsharhat
Dementiadementia
Dementia - AIDS related dementiaAIDS-dementia
Dementia - alcohol related dementiaalkoholidementia
Dementia Education and Support Programdementiatiedotus ja tukiohjelma
Dementia Specific Caredementian erikoishoito
Dementia with Lewy bodiesLewyn kappale -dementia
Demographydemografia
Dental Hospitalhammassairaala
Dental Serviceshammashoito
Dental Technicianhammasteknikko
Dentisthammaslääkäri
Denturestekohampaat
Department of Health and Ageing Terveys- ja ikääntymisasioiden ministeriö
Department of Health and Ageing - Australian GovernmentAustralian valtion terveys- ja ikääntymisasioiden ministeriö
Department of Health and Ageing - Commonwealth Liittovaltioiden terveys- ja ikääntymisasioiden ministeriö
Department of Veteran Affairs (DVA)Sotaveteraaniasiain ministeriö (DVA)
Dependanthuollettava
Dependent childhuollettava lapsi
Depressiondepressio, masennus
Diabetesdiabetes
Diabetes AustraliaDiabetes Australia
Diabetes educatordiabeteskouluttaja
Diagnosisdiagnoosi
Diagnosis - early diagnosisvarhainen diagnoosi
Dietruokavalio
Diet - special dieterityisruokavalio
Dietary requirementsruokavaliovaatimukset
Dietary restrictionsruokavaliorajoitukset
Dieticianravitsemusneuvoja
Dignityihmisarvo
Direct carevälitön hoitotyö
Director of Nursing (DON) ylihoitaja (DON)
Disabilityvamma
Disability support pensionvammaistuki
Disabledvammainen
Dischargekotiutus
Discharge datekotiutuspäivä
Discharge plankotiutussuunnitelma
Discharge planningkotiutussuuunnitelman laatiminen
Disclosureilmoittaminen
Discriminationsyrjintä
Diseasesairaus
Disease controlsairauksien torjunta
Disease managementsairauden hallinta
Disease preventionsairauden ehkäisy
Disorderhäiriö
Disposable underwear kertakäyttöiset alusvaatteet
District Nursekotisairaanhoitaja
Diversional Therapist/Activities coordinatorviriketoiminnan ohjaaja
Diversional therapyvirikeohjaus
Diversitymoninaisuus
Dizzinesshuimaus
Do not resuscitate ordersDNR-päätös
Doctorlääkäri
Domestic violenceperheväkivalta
Dose administration aidslääkeannostelijat
Dossette boxannostelupakkaus
Drug utilisation reviewlääkkeidenkäytön tarkistus
Drugslääkkeet
Dry mouthsuun kuivuminen
Dual diagnosiskaksoisdiagnoosi
Duty of carehoitovastuu
Dyingkuoleminen
Dysphasiadysfasia
Early interventionvarhainen interventio
Effectivenesstehokkuus
Elderlyikääntyneet
Electro convulsive therapysähkösokkihoito
Eligibilityoikeutus
Emergencyhätätila
Emergency accommodationtilapäisasuminen
Emergency accommodation / Transitional Accommodationtilapäisasuminen/väliaikainen asunto
Emergency serviceshätäpalvelut
Emotional supportemotionaalinen tuki
Empowermentvoimauttaminen
End of lifenull
End of life caresaattohoito
End of life care - Needs-based end of life careTarveperusteinen saattohoito
End of life decisionsaattohoitoa koskeva päätös
Endemicendeeminen
End-of-lifeelämän loppuvaihe
Endorsedhyväksytty
Enduring Power of Attorneyjatkuva edunvalvontavaltakirja, valtakirja
Enduring Power of Attorney - Medical Power of Attorneyjatkuva edunvalvontavaltakirja - terveydenhuollon valtakirja
Enduring power of attorney (financial)jatkuva edunvalvontavaltakirja (taloudelliset asiat)
Enduring Power of Guardianshipjatkuva edunvalvontavaltakirja, valtakirja (holhous)
Entitledoikeutettu
Epidemicepidemia
Epiduralepiduraalinen
Episode of carehoitojakso
Equal accesstasarvoinen hoitoonpääsy
Equitabletasapuolinen
Escort to appointmentspotilaan saattaja
Essential supportsoleelliset tukipalvelut
Ethnicityetnisyys
Euthanasiaeutanasia
Eventually fatal conditionkuolemaan johtava sairaus
Extended Aged Care at Home (EACH)laajennetut vanhusten kotihoitopalvelut (EACH)
Extended care facilitylaaajennettua hoitoa tarjoavat laitokset
Extended care serviceslaajennetut hoitopalvelut
Extra Service lisäpalvelut
Extra Service Agreementlisäpalvelusopimus
Extra service feelisäpalvelumaksu
Facilitate communicationviestinnän avustaminen
Facility / Aged care facility / Aged care home / Home / Residential Facility / Residential Service / Residential Homevanhustenhoitolaitos
Fact sheetstiedotteet
Fallskaatumiset
Familyperhe
Family Liaison Officerperheyhteyshenkilö
Family Court of AustraliaAustralian perheoikeus
Family historyperheen sairauskertomus
Family supportperheen tuki
Fee policyvelotusperiaatteet
Feedbackpalaute
Fee-for-servicepalvelumaksu
Fees and chargesmaksut ja velotukset
File numberpotilaskansion numero
Financial contributionmaksu
Financial entitlementstulo-oikeutus
Financial hardshiptaloudelliset vaikeudet
Financial institutionrahalaitos
Financial yeartilivuosi
Fire safetypaloturvallisuus
Flexible carejoustava hoito
Flexible respitejoustava sijaishoito
Flexible responsive servicesjoustavat palvelut
Flu vaccinationinfluenssarokote
Foreign pension / Overseas pensionulkomailta saatava eläke
Frail aged peopleheikkokuntoiset vanhukset
Frail and vulnerableheikkokuntoiset ja haavoittuvat
Frailtyheikkokuntoisuus
Framekävelyteline
Freeilmainen
Free of chargemaksuton
Fringe benefitstyösuhde-etuudet
Full pensiontäyseläke
Full pensionertäyseläkeläinen
Functional disabilitytoimintavamma
Funded by the governmentvaltion rahoittama
Fundingrahoitus
Furnishing and equipmentkalusteet ja laitteet
Gagyökätä
General Practitioner (GP)omalääkäri (GP)
Genuine concerntodenperäinen huoli
Geriatric servicesgeriatriset palvelut
Geriatric assessmentgeriatrinen arviointi
Geriatric rehabilitation servicegeriatriset kuntoutuspalvelut
Geriatriciangeriatri
Geriatricsgeriatria
Gerontologygerontologia
Gifts - acceptance of gifts lahjojen vastaanottaminen
Glaucomaglaukooma, silmänpainetauti
Grab railtukikaide
Grief and losssuru ja menetys
Grievancevalitus
Grievingsureminen
Groomingsiistiytyminen
Guardianedunvalvoja
Guardianshipedunvalvonta, holhous
Guardianship Tribunalholhousasiain tuomioistuin
Guidelinesohjeet
Guiding principlesperiaatteet
Gutter framekorkea kävelyteline
Hallucinationshallusinaatiot
Hand railskaiteet
Hazardvaara
Health Assessmentterveydentilan arviointi
Health Care Cardterveydenhuollon alennuskortti
Health care providerterveydenhuollon palveluntarjoaja
Health care systemterveydenhuoltojärjestelmä
Health educatorterveyskouluttaja
Health informationterveystieto
Health insurancesairausvakuutus
Health Insurance Commission (HIC)Sairausvakuutuskomissio (HIC)
Health provider terveydenhuollon palveluntuottaja
Healthy ageingterve vanheneminen
Healthy eatingterveellinen ravinto
Healthy eating pyramidterveellinen ruokapyramidi
Hearing - Commonwealth Hearing Services ProgramLiittovaltion kuulonhuoltopalvelu
Hearing aidkuulolaite
Hearing Services Voucherkuulonhuollon palvelukuponki
Heart attacksydänkohtaus
Heart failuresydämen vajaatoiminta
Heart FoundationSydänsäätiö
Heart Foundation of AustraliaAustralian sydänsäätiö
HelplinePuhelinpalvelu
Hereditaryperiytyvä
High care facilityenemmän hoitoa tarvitsevien vanhusten hoitolaitos
High care residentenemmän hoitoa tarvitseva asukas
High standard of carelaadukas hoito
Holisticholistinen
Holistic approachholistinen lähestymistapa
Home (Private / Personal)koti
Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Residential Facility / Residential Service / Residential Homevanhustenhoitolaitos
Home and Community Care (HACC)Koti- ja yhteisöpalvelut (HACC)
Home Care Serviceskotihoitopalvelut
Home care workerkotiavustaja
Home cleaningsiivouspalvelut
Home like environmentkodinomainen ympäristö
Home maintenancekodin kunnossapito
Home maintenance - minor home maintenancepienet korjaukset
Home Medicine Reviewlääkkeiden kotikäytönarviointi
Home visitkotikäynti
Homelesskoditon
Homeless peoplekodittomat
Homoeopathyhomeopatia
Hospicesaattokoti
Hospital Feessairaalamaksut
Hospital in the homekotisairaala
Hospitalisationsairaalahoitoon joutuminen
Hostel hostel
Housing officeasuntotoimisto
Human capitalhenkinen pääoma
Human Rights and Equal Opportunity Commission Ihmisoikeuksien ja tasa-arvoisuuden komissio
Huntington's diseaseHuntingtonin tauti
Identification badgenimilaatta
Illnesssairaus
Illusionsaistiharha
Impairmentvamma
Improvement logpalvelun palautekirja
Incometulot
Income statementtulotosite
Income supporttoimeentulotuki
Income tax returnveroilmoitus
Income testingtuloharkinta
Independent livingitsenäinen asuminen
Independent Living Units / Self Care Living Unitsitsenäisen asumisen yksikkö
Independent living within a retirement villageitsenäinen asuminen seniorikylässä
Individual care planyksilöllinen hoitosuunnitelma
Individualised careyksilöllinen hoito
Infectious diseasestarttuva tauti
Influenza (Flu)influenssa (flunssa)
Informal supportepävirallinen tuki
Information privacy principlestietosuojaperiaatteet
Informed choicetietoon perustuva valinta
Informed consenttietoon perustuva suostumus
Ingestionnieleminen
Initial Consent Formensimmäinen suostumuslomake
Injury preventionvahingontorjunta
Inpatientsairaalapotilas
Insurance policyvakuutuskirja
Insurance premiumvakuutusmaksu
Intakesisäänotto
Intake formsisäänottolomake
Intake officersisäänottovirkailija
Intensive caretehohoito
Intensive care unittehohoitoyksikkö
Intensive treatmenttehohoitotoimenpide
Inter agency referralvirastojen välinen lähete
Interdisciplinary teammoniammatillinen tiimi
Interpreting servicetulkkipalvelu
Intervention interventio
Intervention orderinterventiomääräys
Intimacy and sexualityintiimiys
Involuntary patientei-vapaaehtoinen potilas
Isolationsyrjäytyminen
Isolation - social isolationsosiaalinen syrjäytyminen
Judgetuomari
Languages other than English (LOTE)Muut kuin englanti (LOTE)
Legal advicelainopillisia neuvoja
Legal AidOikeusapu
Legal rightslaillinen oikeus
Legal statusoikeusasema
Life cycleelinkaari
Life eventelämäntapahtuma
Life expectancyodotettavissa oleva elinikä
Life insurance henkivakuutus
Lifestyle elämäntapa
Lifestyle choiceselämäntapavalinnat
Lifting devicenostolaite
Linkageslinkit
Living arrangementsasumisjärjestelyt
Lobbyinglobbaus
Lone personyksinasuva henkilö
Lonelinessyksinäisyys
Loss and grief menetys ja suru
Loss of inhibitionsestoista vapautuminen
Low care facilityvähemmän hoitoa tarvitsevien vanhusten hoitolaitos
Low level care vähemmän hoitoa tarvitsevien vanhusten hoito
Lump sumkertaluontoinen maksu
Malnutritionaliravitsemus
Malpracticehoitovirhe
Mammogrammammografia
Managerjohtaja
Mandatory reportingpakollinen raportointi
Manual handlingmanuaaliset nostot ja siirrot
Mature age workervanhempi työntekijä
Maximum rateenimmäismäärä
Mealsateriat
Meals - culturally appropriate mealskulttuurillisesti sopivat ateriat
Meals - halal mealshalal-ateriat
Meals - kosher mealskosher-ateriat
Meals - vitamised mealssoseutetut ateriat
Meals on Wheelsateriapalvelu
Means testtarveharkinta
Means tested (fees)tuloharkinta
Medical consentsuostumus lääkinnälliseen toimenpiteeseen
Medical Examinationlääkärintarkastus
Medical historyanamneesi
Medical recordpotilasasiakirja
Medical recordspotilasasiakirjat
Medically necessarylääketieteellisesti välttämätön
MedicareMedicare
Medicationlääkitys
Medication - administration of medicationlääkityksen annostelu
Medication managementlääkityksen hallinta
Memory lossmuistihäiriö
Menopausemenopaussi, vaihdevuodet
Mental healthmielenterveys
Mental health providerMielenterveyspalvelujen tuottaja
Mental health review boardMielenterveysasioiden arviointilautakunta
Mental health servicesmielenterveyspalvelut
Mental illnesspsyykkiset sairaudet
Mild Cognitive Impairment (MCI)lievä kognitiivinen heikentyminen (MCI)
Mini mentalMMSE-mittari
Mini mental state examinationMMSE-mittari
Missionmissio
Mobility aidsliikkumisen apuvälineet
Monitoring and review of care planhoitosuunnitelman seuranta ja arviointi
Monitoring of carehoidon seuranta
Mouth caresuun hoito
Movable units (granny flats)siirrettävät asunnot (mummonmökit)
MRI scanMRI-kuvaus
Multi purpose systemyleisjärjestelmä
Multi purpose taxi programmonikäyttötaksiohjelma
Multidisciplinary teammoniammatillinen tiimi
Multidisciplinary teammoniammatillinen tiimi
Multi-infarct dementiamoni-infarktidementia
Multiple disabilitiesmonivammaisuus
Multipurpose Service Programyleispalveluohjelma
Music therapymusiikkiterapia
National Continence HotlineKansallinen kontinenssiasioissa palveleva puhelin
National Dementia Behavioural Advisory Service Kansallinen dementiaan liittyvän käytöksen neuvontapalvelu?
Naturopathnaturopaatti
Naturopathynaturopatia
Nauseapahoinvointi
Near missläheltä piti -tapahtuma
Needs - cultural needkulttuurilliset tarpeet
Needs - personal needshenkilökohtaiset tarpeet
Needs - spiritual needshengelliset tarpeet
Needs based planningtarveperusteinen suunnittelu
Needs-based end of life caretarveperusteinen saattohoito
Neglectlaiminlyönti
Neglect - self neglectitsensä laiminlyöminen
Negligencelaiminlyöminen
Neurogerentologyneurogerontologia
Neurologistneurologi
Neuropsychologyneuropsykologia
Next of kinlähiomainen
No lift policyei käsinnostoja -periaate
No restraint policylaitoksessa ei käytetä rajoitustoimia
Non English speaking backgroundenglantia äidinkielenään puhumaton
Non nursing taskshoitotyötä tukevat palvelut
Non pensionerei-eläkeläinen
Not-for-profit providervoittoa tavoittelematon palveluntuottaja
Nursehoitaja
Nurse - qualified nursekoulutettu hoitaja
Nurse - registered nurserekisteröity sairaanhoitaja
Nurse practitionerasiantuntijasairaanhoitaja
Nursing caresairaanhoito
Nursing homenursing home
Nutritionravitsemus
Nutrition and hydrationravitsemus ja nesteytys
Nutritionistravitsemusterapeutti
Occupancy ratekäyttöaste
Occupational therapytoimintaterapia
Occupational health and safetytyöterveys ja -turvallisuus
Occupational Health and Safety - risks and potential hazardsriskit ja mahdolliset vaarat
Occupational therapisttoimintaterapeutti
Oedematurvotus
Office of the Commissioner for ComplaintsValitusasiamies
Office of the Public Advocate (OPA)Yleinen edunvalvoja (OPA)
Older peopleikääntyneet
Ombudsmanoikeusasiamies
Ongoing reviewjatkuva arviointi
Ophthalmologistsilmälääkäri
Optical Servicesoptikkopalvelut
Optometristoptikko
Orthosesortoosit
Orthoticsortotiikka
Osteopathosteopaatti
Osteoporosisosteoporoosi, luukato
Out of pocket expensesomavastuuosuus
Outcometulos
Outcome criteriatuloskriteerit
Outcome measurementtulosten mittaus
Outpatient avohoidossa oleva potilas
Outpatient careavohoito
Outpatient Clinic avohoitoklinikka
Outreachhakeva toiminta
Over the counter drugskäsikauppalääkkeet
Overseas pension / Foreign pensionulkomailta saatava eläke
PaedologyThe translation of the definition is 'podiatria, jalkaterapia' ie refers to feet. The translation of paedology is 'lapsitiede' ie refers to paedology or study of children.
Pain managementkivunhallinta
Pain management programkivunhallintaohjelma
Palliationlievitys, palliaatio
Palliative approachpalliatiivinen lähestymistapa
Palliative carepalliatiivinen hoito
Palliative caresaattohoito
Palliative care - Paediatric palliative carelasten saattohoitopalvelut
Palliative care - Palliative care providersaattohoitopalvelut
Palliative care - Quality standardslaatustandardit
Palliative care - Specialist palliative care providersaattohoitoon erikoistunut palveluntarjoaja
Palliative care providersaattohoitopalvelut
Part pensionosaeläke
Part pensionerosaeläkeläinen
Partners in Culturally Appropriate Care Victoria (PICAC)Kulttuurillisesti soveltuvan hoidon kumppanit Victoriassa (PICAC)
Partnership between client and care managerasiakkaan ja palveluohjaajan välinen kumppanuus
Passive interventionpassiivinen interventio
Pastoral care workersielunhoitaja
Pathologypatologia
Patientpotilas
Patientpotilas
Peak bodieskattojärjestöt
PEG feedingPEG-ruokinta
Pelvic floorlantionpohja
Pelvic floor exerciseslantionpohjaharjoitukset
Pelvic floor strengthlantionpohjan vahvuus
Pension eläke
Pensionable Ageeläkeikä
Pensioner Concession Cardeläkeläisalennuskortti
Personal alarmturvapuhelin
Personal carehenkilökohtainen hoiva
Personal care planhenkilökohtainen hoitosuunnitelma
Personal care workerhoitoavustaja
Personal circumstanceshenkilökohtaiset olosuhteet
Personal circumstancessiviilisääty
Personal independenceomatoimisuus
Personal informationhenkilökohtiaset tiedot
Personal preferencesmieltymykset
Petslemmikit
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)PBS-lääkekorvaus
Pharmaceutical allowancelääketuki
Pharmacistfarmaseutti, apteekkari
Physiotherapistfysioterapeutti, lääkintävoimistelija
Physiotherapyfysioterapia
Pills tabletit
Placebolume
Placebo effectlumevaikutus
Planned Activity Group (PAG)toimintaryhmä (PAG)
Podiatristjalkaterapeutti
Podiatryjalkaterapia
Point of care services"point of care"-palvelut
Policyperiaatteet, toimintaperiaatteet
Portability siirrettävyys
Positive ageingpositiivinen vanheneminen
Post operative careleikkauksenjälkeinen hoito
Post operative complicationsleikkauksenjälkeiset komplikaatiot
Post traumatic stress disordertraumaperäinen stressihäiriö (PTSD)
Post-acute careakuuttihoidon jälkeinen hoito, jatkohoito
Potential hazardsmahdolliset vaarat
Power of AttorneyEdunvalvontavaltakirja, valtakirja
Pre entry leave muuttoa edeltävä poissaolo
Prejudiceennakkoluulo
Prescription resepti
Prescription drugsreseptilääkkeet
Prescription only medicationvain reseptillä saatavat lääkkeet
Pressure areapainealue
Pressure sorepainehaava
Pressure ulcerpainehaavauma
Preventative careennakoiva hoito
Preventionennaltaehkäisy
Primary cancerprimaarinen syöpä
Primary careperusterveydenhuolto
Primary carerläheishoitaja
Primary generalist providersperusterveydenhuollon toimija
Primary specialist providersperusterveydenhuollon erikoislääkäri
Principal diagnosispäädiagnoosi
Privacy - Right to Privacyoikeus yksityisyyteen
Privacy Commissiontietosuojalautakunta
Privacy Officertietosuojavirkamies
Private hospitalYksityissairaala
Private provider Yksityinen palveluntarjoaja
Probatetestamentin valvominen
Processed foodsprosessoidut ruoat
Professional code of ethicseettiset ammattisäännöt
Prognosisprognoosi, ennuste
Program managerohjelman johtaja
Property assetskiinteistöomaisuus
Property damageomaisuusvahingot
Proprietor omistaja
Prostate cancereturauhassyöpä
Prostate diseaseeturauhasen sairaus
Providerpalveluntuottaja
Prudential Arrangementsvakavaraisuusjärjestelyt
Psychiatric Illnesspsykiatrinen sairaus
Psychiatristpsykiatri
Psycho geriatricianpsykogeriatri
Psychogeriatric Assessment Teams (PGAT)psykogeriatrian arviointitiimi (PGAT)
Psychological supportpsykologinen tuki
Psychologistpsykologi
Psychopathologypsykopatologia
Psychosispsykoosi
Psychosocial rehabilitationpsykososiaalinen kuntoutus
Public advocateyleinen edunvalvoja
Public holidayyleinen vapaapäivä
Public hospitalvaltion sairaala
Quality Carelaadukas hoito
Quality residential serviceslaatuvaatimukset täyttävä vanhustenhoitolaitos
Racial Discrimination ActLaki rotusyrjinnästä
Raised garden bedskorotetut istutusalueet
Raised toilet seatkorotettu WC-istuin
Reassessmentuudelleenarviointi
Recreational activitiesviriketoiminta
Refer, to referantaa lähete
Reference numberviitenumero
Referrallähete
Reflexologyrefleksologia
Refusal of medical treatmenthoidosta kieltäytyminen
Rehabilitationkuntoutus
Rehabilitation Counsellingkuntoutusohjaus
Relapseuusiutuminen
Religious needsuskonnolliset tarpeet
Religious preferencesuskonnolliset mieltymykset
Rent assistancevuokratuki
Residentasukas
Resident Agreementasumissopimus
Resident Contributionasukasmaksu
Resident Handbookasukasohjeet
Resident leaveasukkaan poissaolo
Resident Rights and Responsibilitiesasukkaan oikeudet ja velvollisuudet
Resident social leaveasukkaan poissaolo sosiaalisista syistä
Residential Aged Care Advocacy Servicespitkäaikaishoidon edunvalvontapalvelut
Residential carepitkäaikaishoito
Residential Facility / Residential Service / Residential Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Homevanhustenhoitolaitos
Residential Home / Residential Facility / Residential Service / Aged care facility / Aged care home / Facility / Homevanhustenhoitolaitos
Residential respite caresijaishoitoa laitoksessa
Residential Service / Residential Home / Residential Facility / Aged care facility/ Aged care home / Facility / Homevanhustenhoitolaitos
Resolving complaintsvalitusten ratkaisu
Respectkunnioitus
Respect privacyyksityisyyden kunnioitus
Respite - emergency respitesijaishoitoa hätätilassa
Respite - in home respitesijaishoito kotona
Respite Caresijaishoito
Restrainerslepositeet
Restraintrajoitustoimet
Restraint - no restraint policylaitoksessa ei käytetä rajoitustoimia
Resuscitationelvytys
Resuscitation - not for resuscitationDNR-päätös, ei elvytetä
Retention Amountpidätetty määrä
Retire                                      eläköityä
Retireeeläkeläinen
Retirementeläköityminen
Retirement villageseniorikylä
Review datearviointipäivä
Reviewing ongoing care needsjatkuvan hoitotarpeen arviointi
Revocation of power of attorneyvaltakirjan peruutus
Rheumatoid Arthritisnivelreuma
Right to privacyoikeus yksityisyyteen
Ripple mattressvaihtuvapaineinen patja
Riskriski
Risk assessmentriskinarviointi
Risk behaviourriskikäyttäytyminen
Risk factorsriskitekijät
Risk managementriskinhallinta
Risk takingriskinotto
Rooming houseasuntola
Safe living environmentturvallinen elinympäristö
Safety at homekodin turvallisuus
Safety railsturvakaiteet
Sanctionsrangaistukset
Sanitary padsterveysside
Scankuvantaminen, kuva
Schizophreniaskitsofrenia
Second opiniontoisen (lääkärin) mielipide
Secondary cancersekundaarinen (toissijainen) syöpä, etäpesäke
Secondary caresekundaarihoito
Secondary diagnosissekundaarinen diagnoosi
Self careitsehoito
Self Care Living Units / Independent Living Unitsitsenäisen asumisen yksikkö
Self consciousvaivaantunut
Self funded retiree householdSuperannuation-eläkkeellä toimeentuleva talous
Self managementitsehoito
Self medicationitselääkintä
Self referralhoitoon hakeutuminen
Self relianceomavaraisuus
Self sufficiencyitseriittoisuus
Senior centreseniorikeskus
Senior citizen's centresseniorikerhon toimitilat
Seniorsseniorit
Seniors cardseniorikortti
Service Agreementpalvelusopimus
Service deliverypalveluntarjonta
Service Providerpalveluntuottaja
Serviced Apartmentspalveluhuoneistot
Sexual - changed sexual behaviourmuuttunut seksuaalinen käyttäytyminen
Sexual behaviourseksuaalinen käyttäytyminen
Sexual harassmentsukupuolinen häirintä
Sexualityseksuaalisuus
Sexuality and intimacyintiimiys
Sharpsterävät esineet
Shearing / shear / (pressure ulcers)hiertymä
Shirelääni
Short term crisis accommodation kriisiasunto
Showeringsuihkussa käynti
Side effectshaittavaikutukset
Skin integrityihon eheys
Sleep disordersunihäiriöt
Sleep disturbancehäiriintynyt uni
Social activitiessosiaalinen toiminta
Social preferencessosiaaliset mieltymykset
Social services sosiaalipalvelut
Social stigmasosiaalinen leimautuminen
Social supportsosiaalinen tuki
Social work sosiaalityö
Social workersosiaalityöntekijä
Solicitorasianajaja
Soluble tabletsliukenevat tabletit
Special care unitserityishoitoyksikkö
Special dietserikoisruokavaliot
Special Needs Grouperityisryhmä
Specialist aged care services providerVanhusten erityispalvelujen tarjoaja
Specialist Serviceerikoispalvelut
Specified Care and Servicesperushoito ja -palvelut
Specified Servicesperuspalvelut
Speech pathologistpuheterapeutti
Spiritual needs hengelliset tarpeet
Sporadic Alzheimer's diseasesporadinen Alzheimerin tauti
Standard Pension Contributionasukasmaksu eläkeläisiltä
Standard Resident Contributionasukasmaksu
State TrusteesValtion varainhoito palvelu (State Trustees)
Statutory Declarationvalaehtoinen ilmoitus
Stress Managementstressinhallinta
Stroke aivohalvaus
Subcortical vascular dementia (Binswanger's disease)Binswangerin tauti (Subkortikaalinen vaskulaaridementia)
Substance abusepäihteiden väärinkäyttö
Substance dependencepäihderiippuvuus
Sundown syndromeauringonlaskusyndrooma
Superannuationtyöeläke
Support - level of supporttuen määrä
Support carepotilaan hoito ja tuki
Support care providerspotilaan hoitajat ja tukihenkilöt
Support grouptukiryhmä
Support servicestukipalvelut
Supported accommodationtuettu asuminen
Supported Residential Service (SRS)yksityinen hoitokoti (SRS)
Swallowing problemsnielemisvaikeudet
Tabletstabletit
Tailored to individual needsräätälöity
Tax deductionverovähennys
Tax offsetverovähennys
Tea breakkahvitunti
Telephone Interpreting ServicePuhelintulkkipalvelu
Telephone typewritertekstipuhelin
Terminal conditionkuolemaan johtava sairaus
Terminal illnessterminaalinen sairaus
The Medical Treatment ActLaki lääkinnällisestä hoidosta (The Medical Treatment Act)
Therapeutic goodsterapeuttiset tuotteet
Therapeutic relationshiphoitosuhde
Therapyterapia, hoito
Therapy - music therapymusiikkiterapia
Thickened fluidsakeutettu neste
Thought disorderajatushäiriö
Toileting - Assistance with toiletingapua WC:ssä käymiseen
Toxinsmyrkyt
Transientväliaikainen
Transitional Accommodation/ Emergency accommodationväliaikainen asunto
Transitional Caresiirtymisvaiheen hoito
Translationkäännös
Translatorkääntäjä
Transportliikenne, kuljetus
Transport Concession Card holdermatka-alennuskortin haltija
Traumatrauma
Tube feedingletkuruokinta
Ulcerhaava, haavauma
Ulcerationhaavan muodostuminen
Ultrasoundultraääni
Universal precautionsyleiset varotoimenpiteet
Urinary retentionvirtsaumpi
User Rights PrinciplesKäyttäjän oikeus -periaatteet
Vaccinationsrokotteet
Values - personal valueshenkilökohtaiset arvot
Vascular dementiavaskulaarinen dementia
Vascular diseaseverisuonisairaus
Veteran(sota)veteraani
Veteran AffairsSotaveteraaniasiain ministeriö (DVA)
Violenceväkivalta
Visiting library servicekertävä kirjasto
Voluntary patientvapaaehtoisesti hoitoon hakeutunut potilas
Volunteersvapaaehtoistyöntekijät
Vomitingoksentaminen
Vulnerabilityhaavoittuvuus
Vulnerablehaavoittuva
Waiting listjonotuslista
Walker - wheeled walkerrollaattori
Walking aidsliikkumisen apuvälineet
Walking framekävelyteline
War widow sotaleski
War Widow's Pensionsotaleskeneläke
Ward - council wardvaalipiiri
Ward - hospital wardsairaalaosasto
Webster Packlääkeannostelija
Welfare Officersosiaalityöntekijä
Wellbeinghyvinvointi
Wellnesshyvinvointi
Wheelchairpyörätuoli
Wheelchair accessesteetön sisäänkäynti
Wheelchair hoist (bus)pyörätuolinosturi (bussi)
Wheelchair ramppyörätuoliluiska
Widow's Pensionperhe-eläke
Willtestamentti
Will - Living Willhoitotestamentti
Withdrawalvieroitus
Withdrawal from contactsyrjäytyminen
Withdrawal symptomsvieroitusoireet
Written Authorityvaltakirja
X-rayröntgensäteet