Glossary of Aged Care Terminology

Containing around 1000 terms translated into 19 community languages, this Glossary of Aged Care Terminology has been developed to promote consistency of translations of aged care information.

We encourage all interpreters and translators working in the area of aged care and related fields to use this resource.
Glossary acknowledgements


Glossary

Use the links below to move to the next page.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


AbuseVardarbība
Abuse - alcohol abusePārmērīga alkohola lietošana
Abuse - drug abuseNarkomānija
Abuse - elder abuseVardarbība pret vecu cilvēku
Abuse - emotional abuseEmocionāla vardarbība
Abuse - financial abuseFinansiālo tiesību aizskaršana
Abuse - physical abuseFiziskā vardarbība
Abuse - psychological abusePsiholoģiskā vardarbība
Abuse - sexual abuseSeksuālā vardarbība
AccessibilityPieejamība
Accessing aged care servicesPiekļuve veco ļaužu aprūpes pakalpojumiem
Accommodation BondIemaksa, kas jāsamaksā par apmešanos veco ļaužu mītnē
Accommodation Bond AgreementLīgums par iemaksu, kas jāsamaksā par apmešanos veco ļaužu mītnē
Accommodation ChargeApmešanās papildmaksa
Accommodation Charge AgreementLīgums par apmešanās papildmaksu
Accommodation PaymentApmešanās maksa
AccountabilityAtbildība
AccreditationAkreditācija
Accreditation StandardAkreditācijas standarts
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety SystemsCeturtais akreditācijas standarts: vide un drošības pasākumi
Accreditation Standard One: Management SystemsPirmais akreditācijas standarts: uzņēmuma darbības organizācija
Accreditation Standard Three: Resident LifestyleTrešais akreditācijas standarts: Sadzīves apstākļi
Accreditation Standard Two: Health and Personal CareOtrais akreditācijas standarts: veselības un aprūpes pakalpojumi
Accredited facilityAkreditēta iestāde
Acquired Brain Injury (ABI)Iegūts smadzeņu bojājums (ABI)
ActivitiesPasākumi
Activities - Individualised activitiesIndividuālām prasībām pielāgoti pasākumi
Activities coordinator/Diversional TherapistAtpūtas un izklaides pasākumu koordinators
Activities of daily livingSadzīve
AcupunctureAkupunktūra
Acute careAprūpe akūtas saslimšanas gadījumā
Acute conditionAkūta saslimšana
Administrative Appeals Tribunal (AAT)Administratīvo lēmumu pārsūdzēšanas tribunāls (AAT)
AdministratorAdministrators
AdmissionUzņemšana aprūpes iestādē
Adult Day Care CentrePieaugušo dienas aprūpes centrs
Advance care directives Norādījumi citai personai par aprūpi, kad pati persona vairs nespēs pieņemt lēmumus
Advance care planningNorādījumi par rīcību mūža beigās, kad pati persona vairs nespēs pieņemt lēmumus
Advance Health Care DirectiveFormāli norādījumi par personas aprūpi, kad pati persona vairs nespēj pieņemt lēmumus
Adverse drug reactionNevēlama zāļu blakusiedarbība
Adverse effectsNegatīva ietekme
Adverse eventNevēlama parādība
Advocacy ServiceTiesību aizstāvēšanas pakalpojums
AdvocateAdvokāts
After hours telephone serviceTālruņa pakalpojums pēc darba laika beigām
Age pensionerVecuma pensionārs
Age related cognitive declineVecuma izraisīta kognitīvo spēju vājināšanās
Aged and Community Care Information LineVeco ļaužu un sociālās aprūpes informatīvā telefona līnija
Aged Care Act 19971997. gada likums „Par veco ļaužu aprūpi"
Aged Care Advocacy ProgramVeco ļaužu aprūpes tiesību aizstāvības programma
Aged Care Assessment OfficerVeco ļaužu aprūpes novērtētājs
Aged Care Assessment Service (ACAS)Veco ļaužu aprūpes novērtēšanas dienests (ACAS)
Aged Care Assessment Team (ACAT)Veco ļaužu aprūpes novērtēšanas grupa (ACAT)
Aged Care Complaints Investigation Scheme Veco ļaužu aprūpes sūdzību izskatīšanas programma
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential HomeVeco ļaužu mītne
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facilityVeco ļaužu mītne
Aged Care Quality AssessorsVeco ļaužu aprūpes kvalitātes novērtētāji
Aged care sectorVeco ļaužu aprūpes sfēra
Aged Care Standards and Accreditation AgencyVeco ļaužu aprūpes standartu un akreditācijas aģentūra
Aged pensionVecuma pensija
Ageing Novecošana
Ageing in placeNovecošana vienā vietā
Ageing populationNovecojoši iedzīvotāji
AgeismAizspriedumi pret veciem cilvēkiem
AgencyAģentūra
AgentPārstāvis
AggressionAgresivitāte
Allied health personnelMedicīnas darbinieks ar specializāciju vairākās nozarēs
Allied health servicesPakalpojumi, kas papildina medicīnas darbinieku funkcijas
Alternative medicineAlternatīvā medicīna
Alternative therapiesAlternatīvā terapija
Alzheimer’s disease Familial Iedzimta Alcheimera slimība
Alzheimer's AustraliaBiedrība Alzheimer's Australia, kas sniedz atbalstu Alcheimera slimības gadījumā
Alzheimer's DiseaseAlcheimera slimība
Ambulance servicesAmbulatorie pakalpojumi
Ambulatory settingAmbulatorā iestāde
Ambulatory careAmbulatorā aprūpe
AmputationAmputācija
AmputeeCilvēks pēc amputācijas
Ancillary servicesPapildpakalpojumi
AngiogramAngiogramma
AnorexiaAnoreksija
Anti depressantAntidepresants
Anxiety disordersTrauksmes traucējumi
Appeal processPārsūdzēšanas process
Approved Care RecipientCilvēks, kam ir apstiprināta aprūpes nepieciešamība
Approved ProviderApstiprināts aprūpes sniedzējs
Approved Provider StatusApstiprināta aprūpes sniedzēja statuss
ArthritisArtrīts
AssessmentVajadzību novērtēšana
Assessment guidelinesVajadzību novērtēšanas principi
Assessment outcomesVajadzību novērtēšanas rezultāti
Assessment processesVajadzību novērtēšanas process
AssetsĪpašums
Assistance with bathing and personal hygienePalīdzība, lai nomazgātos un ievērotu personisko higiēnu
Assistance with dressing and groomingPalīdzība, lai apģērbtos un koptu ķermeņi
Assistance with eating and drinkingPalīdzība, lai ēstu un dzertu
Assistance with mobilityPalīdzība, lai pārvietotos
Assisted livingPalīdzība sadzīves jautājumos
Assisted living facilityIestāde, kur tās iemītniekiem sniedz palīdzību sadzīves jautājumos
Assisted residentIemītnieks, kam tiek sniegta palīdzība sadzīves jautājumos
Assistive devicesPalīglīdzekļi
Assistive technologyTehnoloģijas, kas pielāgotas invalīdu vajadzībām
Attendant careMaksas aprūpe mājās
AudiologistAudiologs
Australian Taxation Office (ATO)Austrālijas nodokļu pārvalde (ATO)
AutopsyAutopsija
Average length of stayVidējais uzturēšanās ilgums
AwarenessIzpratne
BarristerTiesas advokāts
Basic daily care feeMaksa par ikdienas aprūpi
Bed panGultā ieliekams urīna savākšanas trauks
Bed soresIzgulējumi
Bedside mannersMedicīnas darbinieka uzvedība, aprūpējot pacientu
Behaviour Intervention Support Team (BIST)Uzvedības noviržu atbalsta grupa (BIST)
Behaviour managementPalīdzība uzvedības noviržu gadījumā
BeneficiaryLabuma guvējs
BequestAtstāt mantojumā
BereavementSmags zaudējums
Bereavement AllowancePabalsts vīra vai sievas nāves gadījumā
Best practiceLabākā prakse
Bilingual workerDarbinieks, kas prot divas valodas
Bionic earBioniskā auss
Bipolar diseaseBipolārie traucējumi
Bladder controlSpēja kontrolēt urinēšanu
Bladder control problemTraucēta urinēšanas kontrole
Blood pressureAsinsspiediens
Blood sugarAsinīs esošais cukurs
Blood sugar levelCukura līmenis asinīs
Bowel cancerZarnu vēzis
Bowel controlVēdera izejas kontrolēšana
BriefingInstruktāža
BrokeragePapildus pakalpojumu iegāde
Bulk BillingSistēma, kad pacientam nav jāpiemaksā par medicīnisko aprūpi
CachexiaKaheksija
CancerVēzis
Cancer Council of AustraliaAustrālijas Vēža padome
Capital gainsKapitāla pieaugums
CapletsKapletes
Cardiovascular diseaseSirds un asinsvadu slimība
Care managementIndividuālas aprūpes organizēšana
Care managerIndividuālas aprūpes organizētājs
Care planAprūpes plāns
Care plan reviewAprūpes plāna pārskatīšana
Care planningAprūpes plānošana
Care recipientPersona, kas tiek aprūpēta
Care reviewAprūpes pārskatīšana
Care servicesAprūpes pakalpojumi
Care standardsAprūpes standarti
CaregiverAprūpētājs
Carer (private / family member)Aprūpētājs
Carer (staff member employed in a residential or community setting)Aprūpētājs
Carer allowanceAprūpes piemaksa
Carer paymentAprūpes pabalsts
Carer Resource CentreAprūpētāju informācijas centrs
Carer Respite CentreAprūpētāju atslodzes centrs
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite CentreFederālais aprūpētāju atslodzes centrs
Carer support groupAprūpētāju atbalsta grupa
Case managementIndividuālu pakalpojumu organizēšana
Case managerIndividuālo pakalpojumu organizētājs
Case mixPacientu sastāvs
CAT scanDatortomogrāfija
CataractKatarakta
Catchment areaMikrorajons
CatheterKatetrs
Cause of deathNāves cēlonis
Centre for Cultural Diversity in AgeingCentrs dažādu kultūru novecojošiem ļaudīm
Centrelink Multilingual ServiceDaudzvalodu palīdzības dienests Centrelink
CertificationSertifikācija
Cervical cancerDzemdes kakla vēzis
Challenging behaviourIzaicinoša uzvedība
Changed behaviourUzvedības pārmaiņas
Changed sexual behaviourSeksuālās uzvedības pārmaiņas
ChapelKapela
ChaplainKapelāns
Charge (as separate from fee)Papildmaksa
Charitable sectorLabdarības sektors
Charter of Residents Rights and ResponsibilitiesAprūpes iestāžu iemītnieku tiesību un pienākumu apkopojums
ChiropractorsHiropraktiķi
ChokeSmakšana
ChokingAizrīšanās
CholesterolHolesterīns
Chronic and complex conditionSmaga hroniska slimība
Chronic careIlgstoša aprūpe
Chronic diseaseHroniska slimība
Claim formPieprasījuma veidlapa
Client focused solutionsAprūpes izvēle, atbilstoši klienta individuālajām prasībām
Client handbookKlientu rokasgrāmata
ClientsKlienti
Clinical careAprūpe slimnīcā
Clinical conditionKlīniskais stāvoklis
Clinical eventPacienta klīniskie dati
Clinical examinationKlīniskā izmeklēšana
Clinical interviewPacienta iztaujāšana
Clinical pathwaysApstiprinātais ārstēšanas kurss
Clinical treatmentKlīniskā ārstēšana
ClinicianPraktizējošs ārsts
Close relation Tuvs radinieks
Cognitive abilityKognitīvā spēja
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS)Kognitīvās demences un atmiņas traucējumu palīdzības dienests (CDMAS)
Cognitive impairmentKognitīvie bojājumi
CohortKohorta
Colon cancerResnās zarnas vēzis
Comment boxKastīte jautājumiem un priekšlikumiem
Commode chairNaktspoda krēsls
Commonwealth Care Link CentresFederālie Care Link aprūpes informācijas centri
Commonwealth Carelink CentresFederālie Care Link aprūpes informācijas centri
Commonwealth Carer Resource CentreFederālais aprūpētāju informācijas centrs
Commonwealth GovernmentFederālā valdība
Commonwealth Hearing Services ProgramFederālā pakalpojumu programma vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem
Commonwealth OmbudsmenFederālais ombudsmenis
Commonwealth Seniors Concession CardFederālā veco ļaužu atlaižu karte medikamentu iegādei
Commonwealth Seniors Health Care CardFederālā veco ļaužu veselības aprūpes atlaižu karte
Communication BookŽurnāls informācijas apmaiņai
CommunityKopiena
Community health workerSabiedriskā veselības aprūpes dienesta darbinieks
Community Aged Care Packages (CACP)Veco ļaužu sabiedriskās aprūpes pakalpojumu pakete (CACP)
Community based careMedicīniskā un sociālā aprūpe dzīvesvietā
Community careSabiedriskā aprūpe
Community groupSabiedriskā grupa
Community Health CentreSabiedriskais veselības aprūpes centrs
Community Health NurseSabiedriskā veselības aprūpes centra medmāsa
Community housingSociālās mājas
Community Mental Health CentreSabiedriskais garīgās veselības centrs
Community Nursing ProgramMedmāsu pakalpoju sniegšanas programma mājas apstākļos
Community Partners Program (CPP)Sabiedriskā sadarbības programma (CPP)
Community treatment orderRīkojums garīgo slimību ārstēšanai mājas apstākļos
Community Visitors SchemeSabiedrisko apmeklētāju programma
Community workerSociālais darbinieks
Compensable ResidentIemītnieks, kam pienākas kompensācija
CompetencyKompetence
Complaint Sūdzība
Complaints handlingSūdzību izskatīšana
Complaints proceduresSūdzību izskatīšanas procedūra
Complementary medicineAlternatīvā medicīna
ComplianceIevērošana
Compliance with medicationĀrstēšanas norādījumu ievērošana
ComplicationKomplikācijas
Concession - energy concessionEnerģijas patēriņa maksas atvieglojumi
Concession cardAtvieglojumu karte
Concessional and Assisted ResidentsIemītnieki, kas saņem atvieglojumus un palīdzību
Concessional ResidentIemītnieks, kas saņem atvieglojumus
ConditionStāvoklis
ConfidentialityKonfidencialitāte
Conflict of interestInterešu konflikts
Confusion Apjukums
ConsentPiekrišana
Consent - informed conscentApzināta piekrišana
Consent formRakstiska piekrišana
ConstipationAizcietējums
ConsumerPatērētājs
ContinenceUrinēšanas un vēdera izejas kontrolēšana
Continence - incontinenceUrīna un fekālā nesaturēšana
Continence - National Continence HotlineNacionālā palīdzības līnija cilvēkiem, kam ir nesaturēšanas problēmas
Continence - stress incontinenceSaspringuma izraisīta urīna un fekālā nesaturēšana
Continence absorption aidsUzsūcoši materiāli nesaturēšanas gadījumā
Continence Aides Assistance SchemePalīdzības programma uzsūcošu materiālu nodrošināšanai nesaturēšanas gadījumā
Continence managementPalīdzība urīna un fekālā nesaturēšanas gadījumā
Continuing Care Retirement CommunityOrganizācija, kas sniedz visaptverošu aprūpi dzīvesvietā par maksu
Continuity of careViengabalaina pieeja aprūpei
Continuous quality improvementPastāvīga kvalitātes uzlabošana
Continuum of careVisaptveroša aprūpe
ContractLīgums
ConvalescenceAtveseļošanās
Cooked and chilled mealsPagatavots un atdzesēts ēdiens
CopingPārvarēšana
Corn (callus)Kaula rumbējums
Coronary heart diseaseKoronārā sirds slimība
Cost of a local callVietējā telefona zvana cena
Cost of livingIztikas minimums
Council on the Ageing (COTA)Veco ļaužu padome (COTA)
CounsellingPadomu sniegšana
CounsellorPadomdevējs
CrampsKrampji
Crisis Assessment Team (CAT)Grupa ārstēšanas nepieciešamības novērtēšanai psihiatriskās krīzes gadījumā (CAT)
Critical incidentKritisks gadījums
CT ScanDatortomogrāfija
Cultural background informationInformācija par piederību kādai kultūrai
Cultural diversityKultūru daudzveidība
Cultural preferencesKultūras īpatnības
Culturally and linguistically diverse (CALD)Ar kultūras un valodas atšķirībām (CALD)
Culturally appropriate Atbilstošs kultūras īpatnībām
Daily income tested feeDienas maksa, kas aprēķināta, ņemot vērā ienākumus
Data collectionDatu apkopošana
Data matchingDatu salīdzināšana
Day centreDienas aprūpes centrs
Day Respite CentresDienas atslodzes centri
DeathNāve
DebriefingAtskaitīšanās par paveikto uzdevumu
DeemingUzskatītais
Deep vein thrombosisDziļo vēnu tromboze
Delivered mealsĒdienu piegāde
DelusionMaldi
DelusionalMaldīgs
DelusionsMānijas
DementiaPlānprātība, demence
Dementia - AIDS related dementiaAIDS asociētā demence
Dementia - alcohol related dementiaAlkohola demence
Dementia Education and Support ProgramIzglītības un atbalsta programma demences gadījumā
Dementia Specific CareDemences slimnieku aprūpe
Dementia with Lewy bodiesLevi ķermenīšu demence
DemographyDemogrāfija
Dental HospitalStomatoloģiskā slimnīca
Dental ServicesZobārsta pakalpojumi
Dental TechnicianZobu tehniķis
DentistZobārsts
DenturesZobu protēze
Department of Health and Ageing Veselības aizsardzības un veco ļaužu jautājumu departaments
Department of Health and Ageing - Australian GovernmentAustrālijas valdības Veselības aizsardzības un veco ļaužu jautājumu departaments
Department of Health and Ageing - Commonwealth Federālais Veselības aizsardzības un veco ļaužu jautājumu departaments
Department of Veteran Affairs (DVA)Veterānu lietu departaments (DVA)
DependantApgādājamais
Dependent childApgādībā esošs bērns
DepressionDepresija
DiabetesDiabēts
Diabetes AustraliaAustrālijas diabēta slimnieku palīdzības organizācija Diabetes Australia
Diabetes educatorVeselības aprūpes darbinieks, kas māca diabēta slimniekus
DiagnosisDiagnoze
Diagnosis - early diagnosisAgrīna diagnoze
DietDiēta
Diet - special dietĪpaša diēta
Dietary requirementsDiētas prasības
Dietary restrictionsDiētas ierobežojumi
DieticianDietologs
DignityPašcieņa
Direct careTiešā aprūpe
Director of Nursing (DON) Medicīnas māsu dienesta vadītājs (DON)
DisabilityInvaliditāte
Disability support pensionInvaliditātes pensija
DisabledInvalīds
DischargeIzrakstīšana
Discharge dateIzrakstīšanas datums
Discharge planIzrakstīšanas plāns
Discharge planningIzrakstīšanas plānošana
DisclosureAtklāšana
DiscriminationDiskriminācija
DiseaseSlimība
Disease controlSlimību profilakse un kontrole
Disease managementSlimību kontrole
Disease preventionSlimību profilakse
DisorderTraucējumi
Disposable underwear Vienreizējas lietošanas apakšveļa
District NurseRajona medicīnas māsa
Diversional Therapist/Activities coordinatorAtpūtas un izklaides pasākumu koordinators
Diversional therapyAtpūtas un izklaides pasākumu organizēšana
DiversityDažādībā, daudzveidība
DizzinessReibonis
Do not resuscitate ordersRīkojums neveikt reanimēšanu
DoctorĀrsts
Domestic violenceVardarbība ģimenē
Dose administration aidsLīdzekļi zāļu dozēšanai
Dossette boxKastīte zāļu dozēšanai
Drug utilisation reviewZāļu izrakstīšanas un lietošanas kontrole
DrugsZāles
Dry mouthSausa mute
Dual diagnosisDubulta diagnoze
Duty of carePienākums nodrošināt aprūpi
DyingMirstošs
DysphasiaDisfāzija
Early interventionAgrīna iejaukšanās
EffectivenessEfektivitāte
ElderlyGados vecs
Electro convulsive therapyElektrošoka terapija
EligibilityAtbilstība
EmergencyAkūts, ārkārtas gadījums
Emergency accommodationPagaidu dzīvesvieta ārkārtas situācijā
Emergency accommodation / Transitional AccommodationPagaidu dzīvesvieta ārkārtas situācijā
Emergency servicesĀrkārtas palīdzības dienesti
Emotional supportEmocionāls atbalsts
EmpowermentIespēju nodrošināšana
End of lifeMūža nogale
End of life carePirmsnāves aprūpe
End of life care - Needs-based end of life carePirmsnāves aprūpe, atbilstoši individuālām prasībām
End of life decisionPirmsnāves lēmums
EndemicEndēmisks
End-of-lifeMūža nogale
EndorsedAr oficiālu atbalstu
Enduring Power of AttorneyPastāvīga pilnvara
Enduring Power of Attorney - Medical Power of AttorneyPastāvīga pilnvara medicīnas jautājumos
Enduring power of attorney (financial)Pastāvīga pilnvara finanšu jautājumos
Enduring Power of GuardianshipPastāvīga aizbildniecības pilnvara
EntitledTiesīgs
EpidemicEpidēmija, epidēmisks
EpiduralEpidurāls
Episode of careAprūpes epizode
Equal accessVienlīdzīga pieejamība
EquitableTaisnīgs
Escort to appointmentsPavadīšana uz ārsta pieņemšanu
Essential supportsBūtiskākie palīdzības veidi
EthnicityEtniskā piederība
EuthanasiaEitanāzija
Eventually fatal conditionNeārstējama slimība
Extended Aged Care at Home (EACH)Paplašināta vecu ļaužu aprūpe mājas apstākļos (EACH)
Extended care facilityPaplašinātas aprūpes iestāde
Extended care servicesPaplašinātas aprūpes pakalpojumi
Extra Service Papildu pakalpojums
Extra Service AgreementPapildu pakalpojumu līgums
Extra service feeMaksā par papildu pakalpojumu
Facilitate communicationVeicināt komunikāciju
Facility / Aged care facility / Aged care home / Home / Residential Facility / Residential Service / Residential HomeVeco ļaužu mītne
Fact sheetsInformācijas lapas
FallsKritieni
FamilyĢimene
Family Liaison OfficerDarbinieks, kas sniedz palīdzību ģimenēm
Family Court of AustraliaAustrālijas Ģimenes lietu tiesa
Family historyĢimenes anamnēze
Family supportĢimenes atbalsts
Fee policyMaksājumu politika
FeedbackReakcija
Fee-for-servicePakalpojumu maksa
Fees and chargesPakalpojumu cenrādis
File numberLietas numurs
Financial contributionFinansiālais ieguldījums
Financial entitlementsTiesības saņemt finansiālu labumu
Financial hardshipFinansiālas grūtības
Financial institutionFinanšu institūcija
Financial yearFinanšu gads
Fire safetyUgunsdrošība
Flexible careElastīga aprūpes sistēma
Flexible respiteElastīga atslodzes sistēma
Flexible responsive servicesElastīga pakalpojumu sniegšana, ņemot vērā klienta vajadzības
Flu vaccinationVakcinēšanās pret gripu
Foreign pension / Overseas pensionĀrvalstu pensija
Frail aged peopleVārgi veci cilvēki
Frail and vulnerableVārgs un neaizsargāts
FrailtyVārgums
FrameStaigāšanas rāmis
FreeBezmaksas
Free of chargeBezmaksas, par brīvu
Fringe benefitsPapildatvieglojumi
Full pensionPilna pensija
Full pensionerPensionārs, kas saņem pilnu pensiju
Functional disabilityFunkcionāla invaliditāte
Funded by the governmentValdības finansēts
FundingFinansējums
Furnishing and equipmentAprīkojums un iekārtas
GagRīstīties
General Practitioner (GP)Vispārējās prakses ārsts (GP)
Genuine concernPamatotas bažas
Geriatric servicesGeriatrijas pakalpojumi
Geriatric assessmentGeriatriskā izmeklēšana
Geriatric rehabilitation serviceGeriatriskās rehabilitācijas dienests
GeriatricianGeriatrs
GeriatricsGeriatrija
GerontologyGerontoloģija
Gifts - acceptance of gifts Dāvanu pieņemšana
GlaucomaGlaukoma
Grab railBalsta rokturis
Grief and lossSkumjas un zaudējums
GrievanceSūdzības
GrievingSērošana
GroomingĶermeņa kopšana
GuardianAizbildnis
GuardianshipAizbildniecība
Guardianship TribunalAizbildniecības tiesa
GuidelinesVadlīnijas, norādījumi
Guiding principlesVadošie principi
Gutter frameStaigāšanas rāmis ar ritenīšiem
HallucinationsHalucinācijas
Hand railsBalsta rokturi
HazardDrauds, riska faktors, kaitīgums
Health AssessmentVeselības novērtējums
Health Care CardHealth Care Card atlaižu kartiņa
Health care providerVeselības aprūpes sniedzējs
Health care systemVeselības aprūpes sistēma
Health educatorDarbinieks, kas izglīto cilvēkus par medicīnas jautājumiem
Health informationInformācija par veselību
Health insuranceVeselības apdrošināšana
Health Insurance Commission (HIC)Veselības apdrošināšanas komisija (HIC)
Health provider Veselības aprūpes sniedzējs
Healthy ageingVeselīga novecošana
Healthy eatingVeselīga uztura lietošana
Healthy eating pyramidVeselīga uztura piramīda
Hearing - Commonwealth Hearing Services ProgramFederālā pakalpojumu programma vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem
Hearing aidDzirdes palīglīdzeklis
Hearing Services VoucherKupons, lai izmantotu pakalpojumus vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem
Heart attackInfarkts
Heart failureSirds mazspēja
Heart FoundationFonds Heart Foundation, kas informē par to, kā saglabāt veselu sirdi
Heart Foundation of AustraliaAustrālijas fonds Heart Foundation
HelplinePalīdzības līnija
HereditaryIedzimts
High care facilityĪpašas aprūpes iestāde
High care residentIemītnieks ar īpašām aprūpes prasībām
High standard of careAugsts aprūpes līmenis
HolisticHolistisks
Holistic approachHolistiska pieeja
Home (Private / Personal)Mājas
Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Residential Facility / Residential Service / Residential HomeVeco ļaužu mītne
Home and Community Care (HACC)Sabiedriskā aprūpe un palīdzība mājās (HACC)
Home Care ServicesAprūpes pakalpojumi, kas tiek sniegti mājās
Home care workerDarbinieks, kas sniedz aprūpes pakalpojumus mājās
Home cleaningMājas uzkopšana
Home like environmentMājīga vide
Home maintenanceMājas uzturēšana
Home maintenance - minor home maintenanceSīki mājas darbi
Home Medicine ReviewPalīdzība zāļu lietošanai mājās
Home visitMājas vizīte
HomelessBezpajumtnieks
Homeless peopleBezpajumtnieks
HomoeopathyHomeopātija
HospiceHospiss
Hospital FeesMaksa par ārstēšanos slimnīcā
Hospital in the homeAmbulatora ārstēšanās mājās
HospitalisationHospitalizācija
Hostel Hostelis
Housing officeMājokļu pārvalde
Human capitalCilvēkkapitāls
Human Rights and Equal Opportunity Commission Cilvēktiesību un vienlīdzīgu iespēju komisija
Huntington's diseaseHantingtona slimība
Identification badgeIdentifikācijas nozīme
IllnessSlikta pašsajūta
IllusionsIlūzijas
ImpairmentBojājums
Improvement logPakalpojumu uzlabošanas ieteikumu žurnāls
IncomeIenākumi
Income statementIenākumu deklarācija
Income supportIenākumu atbalsts
Income tax returnIenākumu nodokļa deklarācija
Income testingIenākumu pārbaude
Independent livingNeatkarīga dzīvošana
Independent Living Units / Self Care Living UnitsNeatkarīgi mājokļi
Independent living within a retirement villageNeatkarīga dzīvošana pensionāriem paredzētā dzīvojamā kompleksā
Individual care planIndividuālās aprūpes plāns
Individualised careIndividuāla aprūpe
Infectious diseasesInfekcijas slimības
Influenza (Flu)Gripa
Informal supportNeformāls atbalsts
Information privacy principlesInformācijas privātuma principi
Informed choiceApzināta izvēle
Informed consentApzināta piekrišana
IngestionRīšana
Initial Consent FormSākotnējās piekrišanas veidlapa
Injury preventionTraumu profilakse
InpatientStacionārs slimnieks
Insurance policyApdrošināšanas polise
Insurance premiumApdrošināšanas prēmija
IntakeReģistrācija
Intake formReģistrācijas veidlapa
Intake officerReģistrators
Intensive careReanimācija, intensīvā terapija
Intensive care unitIntensīvās terapijas nodaļa
Intensive treatmentIntensīvā terapija
Inter agency referralNosūtīšana no vienas aģentūras uz citu
Interdisciplinary teamStarpdisciplīnu darba grupa
Interpreting serviceMutiskās tulkošanas pakalpojums
Intervention Iejaukšanās
Intervention orderRīkojums par iejaukšanos
Intimacy and sexualityIntimitāte un seksualitāte
Involuntary patientPacients, kas atrodas piespiedu ārstēšanā
IsolationIzolācija
Isolation - social isolationSociālā izolācija
JudgeTiesnesis
Languages other than English (LOTE)Svešvalodas (LOTE)
Legal adviceJuridiskā konsultācija
Legal AidJuridiskā palīdzība
Legal rightsJuridiskas tiesības
Legal statusJuridiskais statuss
Life cycleDzīves cikls
Life eventBūtisks notikums kāda dzīvē
Life expectancyParedzamais dzīves ilgums
Life insurance Dzīvības apdrošināšana
Lifestyle Dzīvesveids
Lifestyle choicesDzīvesveida īpatnības
Lifting devicePacēlājs
LinkagesProgramma Linkages
Living arrangementsDzīves apstākļi
LobbyingLobēšana
Lone personVientuļš cilvēks
LonelinessVientulība
Loss and grief Zaudējums un sēras
Loss of inhibitionsPieklājības sajūtas zaudēšana
Low care facilityVeco ļaužu mītne
Low level care Vienkārša aprūpe
Lump sumVienreizēja izmaksa
MalnutritionNepietiekams uzturs
MalpracticeNelikumīga vai nolaidīga profesionālā darbība
MammogramMammogramma
ManagerMenedžeris
Mandatory reportingObligāta ziņošana
Manual handlingPacientu celšana un nešana uz rokām
Mature age workerDarbinieki vecumā no 45-64 gadiem
Maximum rateMaksimālais tarifs
MealsĒdiens
Meals - culturally appropriate mealsĒdiens, kas pagatavots atbilstoši kādas kultūras prasībām
Meals - halal mealsHalal ēdiens
Meals - kosher mealsKošers ēdiens
Meals - vitamised mealsĒdiens, kas pagatavots kā biezenis
Meals on WheelsĒdienu piegāde mājās
Means testIenākumu pārbaude
Means tested (fees)Ienākumu pārbaude
Medical consentPiekrišana ārstēties
Medical ExaminationMedicīniskā apskate
Medical historySlimības vēsture
Medical recordMedicīniskā karte
Medical recordsMedicīniskā karte
Medically necessaryMedicīniski nepieciešams
MedicareMedicare
MedicationZāles
Medication - administration of medicationZāļu ievadīšana
Medication managementZāļu lietošanas organizēšana
Memory lossAtmiņas zudums
MenopauseMenopauze
Mental healthGarīgā veselība
Mental health providerGarīgā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs
Mental health review boardPsihiatriskās ārstniecības kontroles padome
Mental health servicesGarīgās veselības aprūpes dienesti
Mental illnessPsihiska slimība
Mild Cognitive Impairment (MCI)Viegli kognitīvie bojājumi (MCI)
Mini mentalGarīgā stāvokļa pārbaude
Mini mental state examinationGarīgā stāvokļa pārbaude
MissionMisija
Mobility aidsPārvietošanās palīglīdzekļi
Monitoring and review of care planAprūpes novērošanas un kontroles plāns
Monitoring of careAprūpes novērošana
Mouth careMutes kopšana
Movable units (granny flats)Pārvietojamās mājiņas
MRI scanMagnētiskās rezonanses skenēšana
Multi purpose systemVairākfunkciju sistēma
Multi purpose taxi programVairākfunkciju taksometru programma
Multidisciplinary teamDaudzdisciplīnu darba grupa
Multidisciplinary teamDaudzdisciplīnu darba grupa
Multi-infarct dementiaMulti-infarktu demence
Multiple disabilitiesKombinēta invaliditāte
Multipurpose Service ProgramDaudzfunkciju pakalpojumu programma
Music therapyMūzikas terapija
National Continence HotlineNacionālā palīdzības līnija cilvēkiem, kam ir nesaturēšanas problēmas
National Dementia Behavioural Advisory Service Nacionālais demences izraisītu uzvedības noviržu konsultāciju dienests
NaturopathNaturopāts
NaturopathyNaturopātija
NauseaNelabums
Near missĀrsta kļūda, kas nerada kaitējumu
Needs - cultural needAr kultūru saistītas vajadzības
Needs - personal needsPersoniskās vajadzības
Needs - spiritual needsGarīgās vajadzības
Needs based planningPlānošana, ņemot vērā vajadzības
Needs-based end of life carePirmsnāves aprūpe, atbilstoši individuālām prasībām
NeglectNevērība
Neglect - self neglectNevērība pret sevi
NegligenceNolaidība
NeurogerentologyNeirogerontoloģija
NeurologistNeirologs
NeuropsychologyNeiropsiholoģija
Next of kinTuvākais radinieks
No lift policyNorādījums necelt pacientus uz rokām
No restraint policyNorādījums, kas nepieļauj nekādu pacientu fizisku ierobežošanu
Non English speaking backgroundCitas valodas izcelsme
Non nursing tasksAr pacientu aprūpi nesaistīti uzdevumi
Non pensionerCilvēks, kas nav pensionārs
Not-for-profit providerBezpeļņas organizācija
NurseMedmāsa
Nurse - qualified nurseDiplomēta medmāsa
Nurse - registered nurseReģistrēta medmāsa
Nurse practitionerFeldšeris
Nursing careMedmāsu aprūpe
Nursing homeNersing houm
NutritionĒšana
Nutrition and hydrationĒšana un dzeršana
NutritionistUztura speciālists
Occupancy rateBrīvo un aizņemto vietu attiecība ārstniecības iestādē
Occupational therapyDarba terapija
Occupational health and safetyArodveselība un darba drošība
Occupational Health and Safety - risks and potential hazardsArodveselība un darba drošība - riski un iespējamie draudi
Occupational therapistDarba terapijas speciālists
OedemaEdēma
Office of the Commissioner for ComplaintsSūdzību izskatīšanas pilnvarotā birojs
Office of the Public Advocate (OPA)Valsts organizācija, kas aizstāv Viktorijas štata invalīdu intereses
Older peopleVecāka gadagājuma cilvēki
OmbudsmanOmbudsmenis
Ongoing reviewPastāvīga kontrole
OphthalmologistOftalmologs
Optical ServicesOptikas pakalpojumi
OptometristOptometrists
OrthosesOrtozes
OrthoticsOrtotika
OsteopathOsteopāts
OsteoporosisOsteoporoze
Out of pocket expensesPaša pacienta izdevumi
OutcomeRezultāts
Outcome criteriaRezultātu novērtēšanas kritēriji
Outcome measurementRezultātu novērtēšana
Outpatient Ambulatorais pacients
Outpatient careAmbulatorā aprūpe
Outpatient Clinic Ambulatorā klīnika
OutreachInformācijas izplatīšana par pakalpojumiem un programmām, kas paredzētas veciem cilvēkiem.
Over the counter drugsBezrecepšu zāles
Overseas pension / Foreign pensionĀrvalstu pensija
PaedologyPēdu slimību ārstēšana
Pain managementSāpju kontrole un mazināšana
Pain management programSāpju kontroles un mazināšanas programma
PalliationAtvieglošana, mazināšana
Palliative approachPaliatīva pieeja
Palliative carePaliatīvā aprūpe
Palliative carePaliatīvā aprūpe
Palliative care - Paediatric palliative careBērnu paliatīvā aprūpe
Palliative care - Palliative care providerPaliatīvās aprūpes sniedzējs
Palliative care - Quality standardsKvalitātes standarti
Palliative care - Specialist palliative care providerSpeciālas paliatīvās aprūpes sniedzējs
Palliative care providerPaliatīvā aprūpes sniedzējs
Part pensionNepilna pensija
Part pensionerCilvēks, kas saņem nepilnu pensiju
Partners in Culturally Appropriate Care Victoria (PICAC)Viktorijas štata Kultūras prasībām atbilstošas aprūpes partneri (PICAC)
Partnership between client and care managerSadarbība starp klientu un aprūpes organizētāju
Passive interventionPasīva iejaukšanās
Pastoral care workerPastorālās aprūpes darbinieks
PathologyPatoloģija
PatientPacients
PatientPacients
Peak bodiesNevalstisko organizāciju apvienības noteiktās jomās
PEG feedingPEG barošana
Pelvic floorIegurņa pamatne
Pelvic floor exercisesIegurņa pamatnes vingrojumi
Pelvic floor strengthIegurņa pamatnes stiprums
Pension Pensija
Pensionable AgePensijas vecums
Pensioner Concession CardPensionāra atvieglojumu karte
Personal alarmPersoniskā drošības signalizācija
Personal carePersoniskā aprūpe
Personal care planPersoniskās aprūpes plāns
Personal care workerPersoniskās aprūpes darbinieks
Personal circumstancesPersoniski apstākļi
Personal circumstancesPersoniski apstākļi
Personal independencePersoniskā neatkarība
Personal informationPersoniskā informācija
Personal preferencesPersoniskās īpatnības
PetsMīļdzīvnieki, mājdzīvnieki
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)Valsts zāļu subsidēšanas programma (PBS)
Pharmaceutical allowancePiemaksa zāļu iegādei
PharmacistFarmaceits
PhysiotherapistPsihoterapeits
PhysiotherapyPsihoterapija
Pills Tabletes
PlaceboPlacebo
Placebo effectPlacebo efekts
Planned Activity Group (PAG)Plānveida pasākumu grupa (PAG)
PodiatristPodiatrs
PodiatryPodiatrija
Point of care servicesAprūpes vietā sniegtie pakalpojumi
PolicyPolitika
Portability Sistēmas mobilitāte
Positive ageingPozitīva novecošana
Post operative carePēcoperācijas aprūpe
Post operative complicationsPēcoperācijas komplikācijas
Post traumatic stress disorderPēctraumatiskā stresa traucējumi
Post-acute careAprūpe pēc akūtā perioda
Potential hazardsIespējamie draudi
Power of AttorneyPilnvara
Pre entry leave Laiks pirms ievākšanās veco ļaužu mītnē
PrejudiceAizspriedumi
Prescription Recepte
Prescription drugsRecepšu zāles
Prescription only medicationZāles, ko pārdod tikai pret recepti
Pressure areaSpiediena vieta
Pressure soreIzgulējums
Pressure ulcerIzgulējums
Preventative careProfilaktiskā veselības aprūpe
PreventionProfilakse
Primary cancerPrimārais vēzis
Primary carePrimārā aprūpe
Primary carerPrimārās aprūpes sniedzējs
Primary generalist providersPrimārās vispārējās pirmsnāves aprūpes sniedzēji
Primary specialist providersPrimārās speciālās pirmsnāves aprūpes sniedzēji
Principal diagnosisPamatdiagnoze
Privacy - Right to PrivacyTiesības uz privātumu
Privacy CommissionPrivātuma aizsardzības komisija
Privacy OfficerPrivātuma aizsardzības darbinieks
Private hospitalPrivāta slimnīca
Private provider Privāts veco ļaužu aprūpes sniedzējs
ProbateMirušā testamenta apstiprināšana
Processed foodsApstrādāti pārtikas produkti
Professional code of ethicsProfesionālais ētikas kodekss
PrognosisPrognoze
Program managerProgrammas vadītājs
Property assetsĪpašums
Property damageĪpašuma bojājums
Proprietor Īpašnieks
Prostate cancerProstatas vēzis
Prostate diseaseProstatas slimība
ProviderAprūpes sniedzējs
Prudential ArrangementsApdomīgi pasākumi, noslēdzot līgumu
Psychiatric IllnessPsihiatriska slimība
PsychiatristPsihiatrs
Psycho geriatricianPsihogeriatrs
Psychogeriatric Assessment Teams (PGAT)Vecu cilvēku psihogeriatriskās palīdzības brigādes (PGAT)
Psychological supportPsiholoģiskais atbalsts
PsychologistPsihologs
PsychopathologyPsihopatoloģija
PsychosisPsihoze
Psychosocial rehabilitationPsihosociālā rehabilitācija
Public advocateOficiāla persona, kas aizstāv slimnieka intereses
Public holidayOficiāla svētku diena, brīvdiena
Public hospitalValsts slimnīca
Quality CareKvalitatīva aprūpe
Quality residential servicesKvalitatīvi mājokļu pakalpojumi
Racial Discrimination ActLikums „Par rasu diskrimināciju”
Raised garden bedsPaaugstinātas dobes
Raised toilet seatPaaugstināts tualetes pods
ReassessmentPārvērtēšana
Recreational activitiesIzklaides un atpūtas pasākumi
Refer, to referNosūtīt
Reference numberReģistrācijas numurs
ReferralNosūtījums
ReflexologyRefleksoloģija
Refusal of medical treatmentAtteikšanās no ārstēšanas
RehabilitationRehabilitācija
Rehabilitation CounsellingKonsultācijas rehabilitācijas jautājumos
RelapseRecidīvs
Religious needsReliģiskās vajadzības
Religious preferencesReliģiskās īpatnības
Rent assistancePiemaksa par īri
ResidentIemītnieks
Resident AgreementIemītnieka līgums
Resident ContributionMaksa par uzturēšanos
Resident HandbookIemītnieka rokasgrāmata
Resident leaveIemītnieka pagaidu prombūtne
Resident Rights and ResponsibilitiesIemītnieka tiesības un pienākumi
Resident social leaveIemītnieka pagaidu prombūtne sociālu iemeslu dēļ
Residential Aged Care Advocacy ServicesVeco ļaužu mītnes iemītnieku tiesību aizstāvības pakalpojumi
Residential careAprūpe veco ļaužu mītnē
Residential Facility / Residential Service / Residential Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / HomeVeco ļaužu mītne
Residential Home / Residential Facility / Residential Service / Aged care facility / Aged care home / Facility / HomeVeco ļaužu mītne
Residential respite careVeco ļaužu atslodzes mītne
Residential Service / Residential Home / Residential Facility / Aged care facility/ Aged care home / Facility / HomeVeco ļaužu mītne
Resolving complaintsSūdzību izskatīšana
RespectCieņa
Respect privacyRespektēt privāto dzīvi
Respite - emergency respitePagaidu aprūpe ārkārtas situācijā
Respite - in home respitePagaidu aprūpe mājās
Respite CarePagaidu aprūpe
RestrainersIerobežojoši līdzekļi
RestraintIerobežojums
Restraint - no restraint policyNorādījums, kas nepieļauj nekādu pacientu fizisku ierobežošanu
ResuscitationReanimēšana
Resuscitation - not for resuscitationNereanimēt
Retention AmountSumma, kas jāietur
Retire                                      Aiziet pensijā
RetireePensionārs
RetirementAiziešana pensijā
Retirement villageDzīvojamais komplekss pensionāriem
Review datePārskatīšanas datums
Reviewing ongoing care needsTekošo aprūpes vajadzību pārskatīšana
Revocation of power of attorneyPilnvaras atsaukšana
Rheumatoid ArthritisReimatoīdais artrīts
Right to privacyTiesības uz privātumu
Ripple mattressSpeciāls matracis, kas novērš izgulējumus
RiskRisks
Risk assessmentRiska novērtēšana
Risk behaviourRiskanta uzvedība
Risk factorsRiska faktori
Risk managementRiska vadība
Risk takingRiska uzņemšanās
Rooming houseKopmītne
Safe living environmentDroši apstākļi dzīvošanai
Safety at homeDrošība mājās
Safety railsBalsta rokturi
SanctionsSankcijas
Sanitary padsHigiēniskie ieliktnīši
ScanSkenēšana
SchizophreniaŠizofrēnija
Second opinionCita speciālista viedoklis
Secondary cancerSekundārs vēzis
Secondary careSekundārā aprūpe
Secondary diagnosisSekundārā diagnoze
Self careSevis aprūpe
Self Care Living Units / Independent Living UnitsNeatkarīgi mājokļi
Self consciousPašapzinīgs/kautrīgs
Self funded retiree householdCilvēki, kas aizgājuši pensijā un dzīvo paši par saviem līdzekļiem
Self managementSpēja tik galā saviem spēkiem
Self medicationPašārstēšanās
Self referralDošanās uz iestādi bez nosūtījuma
Self reliancePašpaļāvība
Self sufficiencyPašpietiekamība
Senior centreVeco ļaužu centrs
Senior citizen's centresVeco ļaužu centri
SeniorsSeniori
Seniors cardSenioru karte
Service AgreementPakalpojumu līgums
Service deliveryPakalpojuma sniegšana dzīvesvietā
Service ProviderPakalpojuma sniedzējs
Serviced ApartmentsViesnīcas tipa dzīvokļi
Sexual - changed sexual behaviourSeksuālās uzvedības pārmaiņas
Sexual behaviourSeksuālā uzvedība
Sexual harassmentSeksuālā uzmākšanās
SexualitySeksualitāte
Sexuality and intimacySeksualitāte un intimitāte
SharpsAsi medicīnas instrumenti un priekšmeti
Shearing / shear / (pressure ulcers)Izgulējumi
ShireAdministratīvais apgabals
Short term crisis accommodation Īslaicīga mājvieta krīzes apstākļos
ShoweringMazgāšanās dušā
Side effectsBlakusiedarbība
Skin integrityNebojāta āda
Sleep disordersMiega traucējumi
Sleep disturbanceMiega traucējumi
Social activitiesSabiedriskie pasākumi
Social preferencesSociālās īpatnības
Social services Sociālie pakalpojumi
Social stigmaSabiedriskais nosodījums
Social supportSociālais atbalsts
Social work Sociālais darbs
Social workerSociālais darbinieks
SolicitorAdvokāts
Soluble tabletsŠķīstošas tabletes
Special care unitsĪpašas aprūpes nodaļas
Special dietsĪpašas diētas
Special Needs GroupCilvēki ar īpašām vajadzībām
Specialist aged care services providerSpecializētas veco ļaužu aprūpes pakalpojumu sniedzējs
Specialist ServiceSpecializēts pakalpojums
Specified Care and ServicesNoteiktā aprūpe un pakalpojumi
Specified ServicesNoteiktie pakalpojumi
Speech pathologistLogopēds
Spiritual needs Garīgās vajadzības
Sporadic Alzheimer's diseaseSporādiskā Alcheimera slimība
Standard Pension ContributionStandarta iemaksa pensionāriem
Standard Resident ContributionStandarta iemaksa iemītniekiem
State TrusteesOrganizācija State Trustees – valsts nodrošinātas uzticības personas
Statutory DeclarationApliecināts paziņojums
Stress ManagementPrasme tikt galā ar stresu
Stroke Insults, trieka
Subcortical vascular dementia (Binswanger's disease)Subkortikāla vaskulāra demence (Binsvangera slimība)
Substance abusePārmērīga kādas vielas lietošana
Substance dependenceAtkarība no kādas vielas
Sundown syndrome„Saulrieta” sindroms
SuperannuationVecumpensija
Support - level of supportAtbalsta līmenis
Support carePapildu aprūpe
Support care providersPapildu aprūpes sniedzēji
Support groupAtbalsta grupa
Support servicesPapildpakalpojumi
Supported accommodationDzīvesvieta ar dažāda veida atbalstu
Supported Residential Service (SRS)Atbalsta dienests dzīvesvietā (SRS)
Swallowing problemsRīšanas problēmas
TabletsTabletes
Tailored to individual needsPielāgots individuālām vajadzībām
Tax deductionNodokļu ieturēšana
Tax offsetNodokļu atvieglojums
Tea breakUzkošana
Telephone Interpreting ServiceDienests, kas sniedz tulkošanas pakalpojumus pa telefonu
Telephone typewriterTelefons ar rakstāmmašīnu
Terminal conditionNeārstējama slimība
Terminal illnessNeārstējama slimība
The Medical Treatment ActĀrstniecības likums
Therapeutic goodsZāles un medicīnas preces
Therapeutic relationshipAttiecības starp ārstu un pacientu
TherapyTerapija
Therapy - music therapyMūzikas terapija
Thickened fluidIebiezināts šķidrums
Thought disorderDomāšanas traucējumi
Toileting - Assistance with toiletingPalīdzība, lai izmantotu tualeti
ToxinsToksīni
TransientPārejošs, īslaicīgs
Transitional Accommodation/ Emergency accommodationPagaidu dzīvesvieta ārkārtas situācijā
Transitional CarePagaidu aprūpe
TranslationRakstisks tulkojums
TranslatorTulkotājs, kas veic rakstiskus tulkojumus
TransportTransports
Transport Concession Card holderTransporta atvieglojumu kartes īpašnieks
TraumaTrauma
Tube feedingBarošana ar zondi
UlcerČūla
UlcerationČūlošana, pūžņošana
UltrasoundUltraskaņa
Universal precautionsVispārēji piesardzības pasākumi
Urinary retentionUrīna aizture
User Rights PrinciplesLietotāju tiesības un pienākumi
VaccinationsVakcinācija
Values - personal valuesPersoniskās vērtības
Vascular dementiaVaskulārā demence
Vascular diseaseAsinsvadu slimība
VeteranVeterāns
Veteran AffairsVeterānu jautājumi
ViolenceVarmācība
Visiting library serviceBibliotēkas pakalpojumi dzīvesvietā
Voluntary patientPacients, kas ārstējas brīvprātīgi
VolunteersBrīvprātīgie
VomitingVemšana
VulnerabilityNeaizsargātība
VulnerableNeaizsargāts
Waiting listRindas saraksts
Walker - wheeled walkerStaigāšanas rāmis ar ritenīšiem
Walking aidsPārvietošanās palīglīdzekļi
Walking frameStaigāšanas rāmis
War widow Kara dalībnieka atraitne
War Widow's PensionKara dalībnieka atraitnes pensija
Ward - council wardAdministratīvais dalījums
Ward - hospital wardSlimnīcas nodaļa
Webster PackZāļu dozēšanas iepakojumi
Welfare OfficerDarbinieks, kas nodarbojas ar sociālās labklājības jautājumiem
WellbeingLabklājība
WellnessLabklājība
WheelchairRatiņkrēsls
Wheelchair accessĒka, kas ir pieejama ratiņkrēslā
Wheelchair hoist (bus)Ratiņkrēsla pacēlājs (bus)
Wheelchair rampRatiņkrēsla uzbrauktuve
Widow's PensionAtraitnes pensija
WillTestaments
Will - Living WillRakstisks paziņojums par atteikšanos no dzīvības uzturēšanas
WithdrawalAbstinence
Withdrawal from contactAtturēšanās no saskarsmes
Withdrawal symptomsAbstinences simptomi
Written AuthorityRakstveida atļauja
X-rayRentgens