Glossary of Aged Care Terminology

Containing around 1000 terms translated into 19 community languages, this Glossary of Aged Care Terminology has been developed to promote consistency of translations of aged care information.

We encourage all interpreters and translators working in the area of aged care and related fields to use this resource.
Glossary acknowledgements


Glossary

Use the links below to move to the next page.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Abusepiktnaudžiavimas, užgauliojimas
Abuse - alcohol abusepiktnaudžiavimas alkoholiu
Abuse - drug abusepiktnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis
Abuse - elder abusevyresnio amžiaus žmonių užgauliojimas
Abuse - emotional abuseemocinis užgauliojimas
Abuse - financial abusefinansinis užgauliojimas
Abuse - physical abusefizinis užgauliojimas
Abuse - psychological abusepsichologinis užgauliojimas
Abuse - sexual abuselytinis užgauliojimas
Accessibilityprieinamumas
Accessing aged care servicespaslaugų pagyvenusio amžiaus žmonėms prieinamumas
Accommodation Bondpiniginis užstatas (nuomuojant gyvenamą plotą)
Accommodation Bond Agreementpiniginio užstato už būstą sutartis
Accommodation Chargemokestis už būstą
Accommodation Charge Agreementsutartis dėl mokesčio už būstą
Accommodation Paymentmokesčio už būstą mokėjimas
Accountabilityatsakingumas
Accreditationakreditacija
Accreditation Standardakreditacijos normatyvas
Accreditation Standard Four: Physical Environment and Safety SystemsKetvirtas akreditacijos normatyvas - Fizinės aplinkos ir saugumo sistemos
Accreditation Standard One: Management SystemsPirmas akreditacijos normatyvas - Valdymo sistemos
Accreditation Standard Three: Resident LifestyleTrečias akreditacijos normatyvas - Gyventojo gyvenimo būdas
Accreditation Standard Two: Health and Personal CareAntras akreditacijos normatyvas - Sveikata ir asmens higiena
Accredited facilityakredituoti senelių namai
Acquired Brain Injury (ABI)igytas smegenų sužalojimas (ABI)
Activitiesužsiėmimai
Activities - Individualised activitiesasmeniniams poreikiams pritaikyti užsiėmimai
Activities coordinator/Diversional Therapistterapeutinių užsiėmimų koordinatorius
Activities of daily livingkasdieninio gyvenimo veiksmai
Acupunctureakupunktūra
Acute careslauga esant ūminiam susirgimui
Acute conditionūmi liga
Administrative Appeals Tribunal (AAT)Administracinių apeliacijų tribunolas (AAT)
Administratoradministratorius
Admissionpriėmimas
Adult Day Care Centredieninės priežiūros centras suaugusiems
Advance care directives išankstinės direktyvos dėl būsimos priežiūros
Advance care planningišankstinis būsimos priežiūros planavimas
Advance Health Care Directiveišankstinė direktyva dėl būsimos sveikatos priežiūros
Adverse drug reactionvaistų šalutinė reakcija
Adverse effectsnepalankūs poveikiai
Adverse eventšalutiniai poveikiai
Advocacy Servicegynėjo paslaugos
Advocategynėjas
After hours telephone servicetelefono tarnyba nedarbo valandomis
Age pensionersenatvės pensininkas
Age related cognitive declinesenatvinė silpnaprotystė, protinių sugebėjimų silpnėjimas dėl senyvo amžiaus
Aged and Community Care Information LineInformacija telefonu apie pagyvenusio amžiaus žmonių priežiūrą ir visuomeninę priežiūrą
Aged Care Act 19971997m. įstatymas dėl pagyvenusio amžiaus žmonių globos
Aged Care Advocacy ProgramAdvokato paslaugų programa pagyvenusio amžiaus žmonėms
Aged Care Assessment Officersenelių globos vertinimo pareigūnas
Aged Care Assessment Service (ACAS)Senelių globos vertinimo specialistų tarnyba (ACAS)
Aged Care Assessment Team (ACAT)Senelių globos vertinimo specialistų komanda (ACAT)
Aged Care Complaints Investigation Scheme Globojamų senelių skundų ištyrimo programa
Aged care facility / Aged care home / Facility / Home/ Residential Facility / Residential Service / Residential Homesenelių namai
Aged care home / Facility / HomeResidential Facility / Residential Service / Residential Home/ Aged care facilitysenelių namai
Aged Care Quality Assessorssenelių globos kokybės vertintojai
Aged care sectorsenelių globos sektorius
Aged Care Standards and Accreditation AgencySenelių globos normatyvų ir akreditacijos tarnyba
Aged pensionsenatvės pensija
Ageing senėjimas
Ageing in placesenėjimas toje pačioje globos įstaigoje (principas)
Ageing populationgyventojų senėjimas
Ageismdiskriminacija dėl amžiaus
Agencytarnyba
Agentatstovas
Aggressionagresija
Allied health personnelsveikatos priežiūros specialistai
Allied health servicessveikatos priežiūros tarnyba
Alternative medicinealternatyvi medicina
Alternative therapiesalternatyvios terapijos būdai
Alzheimer’s disease Familial Alcheimerio liga familial
Alzheimer's AustraliaAlcheimerio organizacija Australijoje
Alzheimer's DiseaseAlcheimerio liga
Ambulance servicesgreitosios pagalbos tarnyba
Ambulatory settingambulatorinė gydymo įstaiga
Ambulatory careambulatorinis gydymas
Amputationamputacija
Amputeežmogus, kuriam daryta amputacija
Ancillary servicespagalbinės gydymo paslaugos
Angiogramangiograma
Anorexiaanoreksija
Anti depressantantidepresantai
Anxiety disordersliguistas nerimas
Appeal processapeliacijos procesas
Approved Care Recipientpripažintas tinkamu gauti priežiūrą
Approved Providerasmuo ar organizacija turinti įgaliojimus teikti paslaugas
Approved Provider Statusasmuo ar organizacija turinti įgaliojimus teikti paslaugas
Arthritisartritas
Assessmentvertinimas
Assessment guidelinesvertinimo gairės
Assessment outcomesvertinimo išdavos
Assessment processesvertinimo procesas
Assetsturtas
Assistance with bathing and personal hygienepadėti nusiprausti ir pasirūpinti asmens higiena
Assistance with dressing and groomingpadėti apsirengti ir susitvarkyti
Assistance with eating and drinkingpadėti pavalgyti ir atsigerti
Assistance with mobilitypadėti asmeniui judėti
Assisted livingbuitinių paslaugų tarnybos pagyvenusio amžiaus žmonėms
Assisted living facilitygyvenamoji vieta, kur pagyvenusiems žmonėms suteikiama tam tikra pagalba
Assisted residentsenelių namų gyventojas, kuris gauna finansinę paramą
Assistive devicespagalbiniai prietaisai invalidams
Assistive technologypagalbinė technika
Attendant caremokama priežiūra namuose
Audiologistaudiologas
Australian Taxation Office (ATO)Australijos valstybinių mokesčių inspekcija (ATO)
Autopsyautopsija
Average length of stayvidutinė gydymosi ligoninėje trukmė
Awarenesssupratimas
Barristerbaristeris
Basic daily care feemokestis už kasdienę priežiūrą
Bed panbasonas
Bed sorespragulos
Bedside mannersmokėjimas elgtis su ligoniu
Behaviour Intervention Support Team (BIST)Paramos grupė susidūrus su probleminiu elgesiu (BIST)
Behaviour managementprobleminio elgesio suvaldymas
Beneficiaryįpėdinis, testamentinis įpėdinis
Bequestpalikimas testamentu
Bereavementdidelis praradimas, netektis
Bereavement Allowancepašalpa mirus vyrui ar žmonai
Best practicepavyzdiniai darbo rodikliai
Bilingual workerdarbuotojas kalbantis dviem kalbom
Bionic earbioninė ausis
Bipolar diseasebipolinė liga
Bladder controlsugebėjimas kontroliuoti šlapimo pūslę
Bladder control problemšlapimo pūslės nevaldymas
Blood pressurekraujo spaudimas
Blood sugarcukrus randamas kraujyje
Blood sugar levelcukraus kraujyje kiekis
Bowel canceržarnos vėžys
Bowel controlvidurių valdymas
Briefinginstruktažas
Brokeragetarpininkavimas dėl papildomų paslaugų pirkimo
Bulk Billingsistema, kai iš paciento neimamas mokestis už medicininį aptarnavimą
Cachexiakacheksija
Cancervėžys
Cancer Council of AustraliaAustralijos vėžinių ligų taryba
Capital gainspajamos iš kapitalo padidėjimo
Capletskapletės' (plėvele nuo sugadinimo apsaugotos tabletės)
Cardiovascular diseaseširdies ir kraujagyslių liga
Care managementpriežiūros paslaugų vadyba
Care managerpaslaugų vadybininkas
Care planglobos planas
Care plan reviewglobos plano peržiūra
Care planningglobos planavimas
Care recipientglobos gavėjas
Care reviewglobos peržiūra
Care servicesglobos paslaugos
Care standardsglobos normos
Caregiverglobojantis, prižiūrintis asmuo
Carer (private / family member)globojantis asmuo (privatus / šeimos narys)
Carer (staff member employed in a residential or community setting)prižiūrėtojas, dirbantis senelių namuose arba visuomeninėje tarnyboje
Carer allowanceprižiūrėtojo pašalpa
Carer paymentprižiūrėtojo atlyginimas
Carer Resource CentrePrižiūrėtojų išteklių centras
Carer Respite CentreLaikinosios globos darbuotojų centras
Carer Respite Centre - Commonwealth Carer Respite CentreAustralijos laikinosios globos darbuotojų centras
Carer support grouppriežiūrėtojų paramos grupė
Case managementpriežiūros paslaugų koordinavimas
Case managerpriežiūros paslaugų koordinatorius
Case mixpacientų sudėtis
CAT scanskanavimas kompiuterinės sukamosios tomografijos būdu
Cataractkatarakta
Catchment arearajonas, kurį aptarnauja vietinė sveikatos priežiūros tarnyba
Catheterkateteris
Cause of deathmirties priežastis
Centre for Cultural Diversity in AgeingDaugiakultūrinis senatvės reikalų centras
Centrelink Multilingual ServiceDaugiakalbė informacijos tarnyba prie Centrelink
Certificationpatvirtinimas
Cervical cancergimdos kaklelio vėžys
Challenging behaviourprobleminis elgesys
Changed behaviourpakitęs elgesys
Changed sexual behaviourpakitęs lytinis elgesys
Chapelkoplyčia
Chaplainkapelionas
Charge (as separate from fee)papildomas mokestis
Charitable sectorlabdaros sektorius
Charter of Residents Rights and ResponsibilitiesGyventojų teisių ir pareigų chartija
Chiropractorsmanualinės terapijos specialistas
Chokeužspringti
Chokingužspringimas
Cholesterolcholesterolis
Chronic and complex conditionlėtinė sudėtinga sveikatos būklė
Chronic carelėtinių ligonių priežiūra
Chronic diseaselėtinė liga
Claim formieškinio forma
Client focused solutionskliento poreikiams pritaikyta priežiūra
Client handbookkliento informacinis vadovas
Clientsklientai
Clinical careklinikinė priežiūra
Clinical conditionklinikinė būklė
Clinical eventklinikinio gydymo atvejis
Clinical examinationklinikinis patikrinimas
Clinical interviewklinikinė apklausa
Clinical pathwaysgydymo kursas
Clinical treatmentklinikinis gydymas
Cliniciangydytojas klinikoje
Close relation artima giminystė
Cognitive abilityprotiniai sugebėjimai
Cognitive Dementia and Memory Service (CDAMS)Pagalbos tarnyba protinės demencijos ir atminties sutrikimų atveju (CDAMS)
Cognitive impairmentprotinės veiklos sutrikimas
Cohortgyventojų kontingentas
Colon cancergaubtinės žarnos vėžys
Comment boxdėžutė pastaboms
Commode chairnaktipuodžio kėdutė
Commonwealth Care Link CentresAustralijos senelių globos informacijos centrai 'Care Link'
Commonwealth Carelink CentresAustralijos senelių globos informacijos centrai 'Carelink'
Commonwealth Carer Resource CentreAustralijos senelių globos išteklių centras
Commonwealth GovernmentAustralijos valdžia
Commonwealth Hearing Services ProgramAustralijos pagalbos tarnyba žmonėms su klausos sutrikimais
Commonwealth OmbudsmenAustralijos ombudsmenas
Commonwealth Seniors Concession CardAustralijos pagyvenusių žmonių nuolaidų kortelė
Commonwealth Seniors Health Care CardAustralijos pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūros nuolaidų kortelė
Communication Bookatsiliepimų knyga
Communitybendruomenė / visuomenė
Community health workersveikatos apsaugos tarnybos darbuotojas
Community Aged Care Packages (CACP)Paslaugų paketai seneliams gyvenantiems namuose (CACP)
Community based caremedicininis ir socialinis aptarnavimas pagal gyvenamą vietą
Community carepaslaugos seneliams gyvenantiems namuose
Community groupvisuomeninė organizacija
Community Health Centrevisuomeninis sveikatos apsaugos centras
Community Health Nursevisuomeninio sveikatos apsaugos centro medicinos sesuo
Community housingvaldiški gyvenamieji būstai
Community Mental Health Centrevisuomeninis psichinės sveikatos centras
Community Nursing Programmedicinos seselių paslaugų suteikimo visuomeninė programa
Community Partners Program (CPP)Tarpusavio pagalbos visuomeninė programa (CPP)
Community treatment orderįsakymas gydyti namuose
Community Visitors Schemegyventojų lankymo namuose savanorių programa
Community workervisuomeninės tarnybos darbuotojas
Compensable Residentgyventojas su teise į kompensaciją
Competencykompetencija
Complaint skundas
Complaints handlingskundų sprendimas
Complaints proceduresskundų sprendimo procedūra
Complementary medicinealternatyvi medicina
Compliancenurodymų laikymasis
Compliance with medicationlaikytis nustatyta vaistų vartojimo tvarka
Complicationkomplikacija
Concession - energy concessionnuolaida už elektrą ir dujas
Concession cardnuolaidų kortelė
Concessional and Assisted Residentsnuolaidas ir pašalpas gaunantys gyventojai
Concessional Residentgyventojas turintis teisę gauti nuolaidas ir pašalpas
Conditionbūklė
Confidentialityprivatumas
Conflict of interestinteresų susidūrimas, konfliktas
Confusion sumišimas
Consentsutikimas
Consent - informed conscentsutikimas - suvokiant pasekmes
Consent formsutikimo dokumentas
Constipationvidurių užkietėjimas
Consumervartotojas
Continencešlapimo / išmatų sulaikymas
Continence - incontinencešlapimo / išmatų nesulaikymas
Continence - National Continence HotlineVastybinė pagalba telefonu tiems, kurie turi šlapimo ir/arba išmatų nelaikymo problemą
Continence - stress incontinencešlapimo nelaikymas įtampos atveju (pvz. kosėjant, keliant)
Continence absorption aidssugeriamieji įklotai nelaikantiems šlapimo
Continence Aides Assistance Schemepagalbos sistema nelaikantiems šlapimo
Continence managementšlapimo ir/arba išmatų nelaikymo problemų kontrolė/valdymas
Continuing Care Retirement Communitysenėjimas vienoje vietoje, t.y nekilnojant iš vienų senelių namų į kitus, pasikeitus jo/jos poreikiams, sveikatos būklei
Continuity of carepaslaugų nepertraukiamumas
Continuous quality improvementnuolatinis kokybės tobulinimas
Continuum of carepaslaugų nenutrūkstamumas, paslaugų tęstinumas
Contractkontraktas
Convalescencesveikti, išgyti
Cooked and chilled mealsparuoštas ir užšaldytas valgis
Copingsugebėjimas susidoroti, kovoti su...
Corn (callus)nuospauda
Coronary heart diseasevainikinių širdies kraujagyslių liga
Cost of a local callvietinio telefono skambučio kaina
Cost of livingpragyvenimo kaina
Council on the Ageing (COTA)Pagyvenusių žmonių reikalų taryba (COTA)
Counsellingpatarimas, konsultacija
Counsellorpatarėjas, konsultantas
Crampsmėšlungis
Crisis Assessment Team (CAT)Psichiatrinės krizės įvertinimo komanda (CAT)
Critical incidentlemiamas atsitikimas
CT Scanskanavimas kompiuterinės sukamosios tomografijos būdu
Cultural background informationinformacija apie kultūrinę kilmę
Cultural diversitykultūrų įvairovė
Cultural preferenceskultūriniai pomėgiai
Culturally and linguistically diverse (CALD)Kultūrinės kilmės ir kalbų įvairovė (CALD)
Culturally appropriatetinkamas kultūriniu atžvilgiu
Daily income tested feepajamų patikrinimu pagrįstas mokestis už kasdienę priežiūrą
Data collectionduomenų rinkimas
Data matchingduomenų palyginimas
Day centredieninis centras
Day Respite Centreslaikinos priežiūros dieninis centras
Deathmirtis
Debriefingataskaita
Deemingmetinių pajamų išankstinis įvertinimas
Deep vein thrombosisgiluminių venų trombozė
Delivered mealsišvežiojamas į namus valgis
Delusioniliuzija
Delusionalpilnas iliuzijų
Delusionsiliuzijos
Dementiademencija
Dementia - AIDS related dementiademencija susijusi su ŽIV
Dementia - alcohol related dementiademencija susijusi su alkoholiu
Dementia Education and Support Programšvietimo ir pagalbos programa sergant demencija
Dementia Specific Caredemencija sergančiųjų specializuota globa
Dementia with Lewy bodiesdemencija sukelta Lewy guzelių
Demographydemografija
Dental Hospitaldantų ligoninė, stomatologinė ligoninė
Dental Servicesdantų gydymo paslaugos
Dental Techniciandantų technikas
Dentistdantų gydytojas
Denturesdantų protezas
Department of Health and Ageing Sveikatos apsaugos ir senyvo amžiaus žmonių reikalų departamentas
Department of Health and Ageing - Australian GovernmentAustralijos valstybinis sveikatos apsaugos ir senyvo amžiaus reikalų departamentas
Department of Health and Ageing - Commonwealth Australijos sveikatos apsaugos ir senyvo amžiaus žmonių reikalų departamentas
Department of Veteran Affairs (DVA)Veteranų reikalų departamentas (DVA)
Dependantišlaikytinis
Dependent childišlaikomas vaikas
Depressiondepresija
Diabetesdiabetas
Diabetes AustraliaAustralijos diabeto organizacija
Diabetes educatorsveikatos apsaugos darbuotojas altiekantis švietėjišką darba žmonėms sergantiems diabetu
Diagnosisdiagnozė
Diagnosis - early diagnosisankstyvoji diagnozė
Dietdieta
Diet - special dietspecialioji dieta
Dietary requirementsmitybos poreikiai
Dietary restrictionsmitybos apribojimaii
Dieticiandietologas
Dignityorumas
Direct caretiesioginė priežiūra
Director of Nursing (DON) Medicinos sesuo, senelių globos įstaigos direktorė (DON)
Disabilitynegalia, invalidumas
Disability support pensioninvalidumo pensija
Disabledneįgalus, invalidas
Dischargeišrašymas (iš ligoninės)
Discharge dateišrašymo (iš ligoninės) data
Discharge planišrašymo (iš ligoninės) planas
Discharge planningišrašymo (iš ligoninės) planavimas
Disclosureatskleidimas
Discriminationdiskriminacija
Diseaseliga
Disease controlligos kontrolė
Disease managementligos gydymas
Disease preventionligos prevencija, profilaktika
Disordersutrikimas
Disposable underwear vienkartiniai apatiniai drabužiai
District Nurseapylinkės medicinos sesuo
Diversional Therapist/Activities coordinatoružsiėmimų koordinatorius
Diversional therapyterapija pritaikant terapinius užsiėmimus
Diversityįvairumas
Dizzinesssvaigulys
Do not resuscitate ordersnurodymas ne reanimuotii
Doctorgydytojas
Domestic violencesmurtas šeimoje
Dose administration aidspriemonės vaistams dozuoti
Dossette boxvaistų dozių dėžutė
Drug utilisation reviewvaistų tinkamo vartojimo peržiūra
Drugsvaistai
Dry mouthišdžiūvusi burna
Dual diagnosisdviguba diagnozė
Duty of careįsipareigojimas rūpestingai elgtis kito asmens atžvilgiu
Dyingmirštantis
Dysphasiadisfazija
Early interventionankstyvoji intervencija
Effectivenessveiksmingumas
Elderlypagyvenę žmonės
Electro convulsive therapyelektrokonvulsinė terapija
Eligibilitygalėjimas (teisės turėjimas) ką nors daryti, gauti
Emergencynenumatytas atvejis, avarija, nepaprastoji padėtis
Emergency accommodationlaikinai suteiktas gyvenamasis plotas
Emergency accommodation / Transitional Accommodationlaikinai suteiktas gyvenamasis plotas
Emergency servicesgreitosios pagalbos tarnyba
Emotional supportemocinė parama
Empowermentįgaliojimas
End of lifegyvenimo pabaiga
End of life carepriešmirtinio ligonio globa
End of life care - Needs-based end of life carepriešmirtinio ligonio globa pagal jo poreikius
End of life decisionpriešmirtinės sprendimas
Endemicendeminis
End-of-lifegyvenimo pabaiga
Endorsedpatvirtintas
Enduring Power of Attorneypastovus įgaliojimas veikti kieno nors vardu
Enduring Power of Attorney - Medical Power of Attorneypastovus įgaliojimas veikti sveikatos sutrikimo atveju
Enduring power of attorney (financial)pastovus įgaliojimas spręsti finansinius klausimus
Enduring Power of Guardianshippastovus globėjo įgaliojimas
Entitledturintis teisę
Epidemicepideminis
Epiduralepiduralinis
Episode of careslaugos atvejis
Equal accesslygiateisis priėjimas
Equitableteisingas
Escort to appointmentsasmuo palydintis į ir iš sutartų susitikimų
Essential supportsesminė pagalba
Ethnicityetninė kilmė
Euthanasiaeutanazija
Eventually fatal conditionneišvengiamai mirtinas atvejis
Extended Aged Care at Home (EACH)Išplėstinė globa seneliams gyvenantiems namuose (EACH)
Extended care facilitysenelių namai su daug papildomų medicinos paslaugų
Extended care servicespapildomos medicinos paslagos
Extra Service papildoma paslauga
Extra Service Agreementsutartis dėl papildomų paslaugų
Extra service feemokestis už papildomas paslaugas
Facilitate communicationpalengvinti susikalbėjimą
Facility / Aged care facility / Aged care home / Home / Residential Facility / Residential Service / Residential Homesenelių namai
Fact sheetsinformaciniai lapai
Fallspargriuvimas
Familyšeima
Family Liaison Officeratstovas ryšiams su šeima
Family Court of AustraliaAustralijos šeimos bylų teismas
Family historyšeimos ligos istorija
Family supportparama šeimai
Fee policymokesčių mokėjimo taisyklės
Feedbackatsiliepimas
Fee-for-serviceapmokamos paslaugos
Fees and chargesmokesčiai ir kainos
File numberbylos numeris
Financial contributionfinansinis įnašas
Financial entitlementsteisė į finansinę pašalpą
Financial hardshipfinansiniai sunkumai
Financial institutionfinansinė institucija
Financial yearfinansiniai metai
Fire safetyapsauga gaisro atveju
Flexible carelanksti globa
Flexible respitelanksti laikinoji globa
Flexible responsive serviceslanksčios globos paslaugos atsižvelgiant į klientų poreikius
Flu vaccinationskiepai nuo gripo
Foreign pension / Overseas pensionpensija gaunama iš užsienio
Frail aged peoplenepajėgūs pagyvenę žmonės
Frail and vulnerablenepajėgus ir pažeidžiamas
Frailtynepajėgumas
Frameinvalido vaikštukaii
Freenemokamas
Free of chargenemokamas
Fringe benefitspapildomi išmokėjimai
Full pensionvisa pensija
Full pensionerpensininkas gaunantis pilną pensiją
Functional disabilityfunkcinis invalidumas
Funded by the governmentvalstybės finansuojamas
Fundingfinansavimas
Furnishing and equipmentapstatymas ir įrengimai
Gagžiaukčioti
General Practitioner (GP)bendrosios praktikos gydytojas (GP)
Genuine concernrimtas susirūpinimas
Geriatric servicesgeriatrinės paslaugos
Geriatric assessmentgeriatrinis vertinimas
Geriatric rehabilitation servicegeriatrinės reabilitacijos paslaugos
Geriatriciangeriatras
Geriatricsgeriatrija
Gerontologygerontologija
Gifts - acceptance of gifts dovanų priėmimas
Glaucomaglaukoma
Grab railpagalbinis turėklas
Grief and lossgedulas ir netektis
Grievanceskundas
Grievinggedulas
Groomingasmens higiena, rengimasis, rūpinimasis savo išvaizda
Guardianglobėjas
Guardianshipgloba
Guardianship TribunalGlobos tribunolas
Guidelinesdirektyvos
Guiding principlesvadovaujamieji principai
Gutter framevaikštukai
Hallucinationshaliucinacijos
Hand railspagalbiniai turėklai
Hazardpavojus
Health Assessmentsveikatos patikrinimas
Health Care Cardsveikatos apsaugos nuolaidų kortelė
Health care providersveikatos apsaugos specialistas ar įstaiga
Health care systemsveikatos apsaugos sistema
Health educatordarbuotojas atliekantis šviečiamąjį darbą sveikatos temomis
Health informationinformacija apie sveikatą
Health insurancesveikatos draudimas
Health Insurance Commission (HIC)Sveikatos draudimo komisija (HIC)
Health provider sveikatos apsaugos organizacija
Healthy ageingsveikas senėjimas
Healthy eatingsveika mityba
Healthy eating pyramidsveikos mitybos piramidė
Hearing - Commonwealth Hearing Services ProgramValstybinė paslaugų programa žmonėms su klausos sutrikimais
Hearing aidklausos aparatas
Hearing Services Voucherpaslaugų talonas žmonėms su klausos sutrikimais
Heart attackširdies priepuolis
Heart failureširdies nepakankamumas
Heart FoundationPagalbos fondas sergantiems širdies ligomis
Heart Foundation of AustraliaAustralijos pagalbos fondas sergantiems širdies ligomis
Helplinepagalbos telefonas
Hereditarypaveldėtas
High care facilityseneliams, kuriems reikalinga nuolatinė globa, namai
High care residentgyventojas, kuriam reikalinga nuolatinė globa, namai
High standard of carepavyzdinė priežiūra
Holisticholistinis
Holistic approachholistinis
Home (Private / Personal)namai
Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Residential Facility / Residential Service / Residential Homesenelių namai
Home and Community Care (HACC)Seneliams gyvenantiems namuose paslaugų ir globos programa (HACC)
Home Care Servicessenelių priežiūra namuose
Home care workersenelių priežiūros namuose darbuotojas
Home cleaningnamų ruoša
Home like environmentnamų aplinka
Home maintenancenamų priežiūra
Home maintenance - minor home maintenancesmulkusis namų remontas
Home Medicine Reviewvaistų vartojimo namuose priežiūra
Home visitnamų vizitas
Homelessbenamis
Homeless peoplebenamiai
Homoeopathyhomeopatija
Hospiceprieglauda nepagydomai sergantiems
Hospital Feesmokestis už gydymą ligoninėje
Hospital in the homegydymas namie
Hospitalisationguldymas į ligoninę
Hostel Hostel/hostelis
Housing officetarnyba atsakinga už gyvenamojo būsto paskyrimą
Human capitalžmogiški ištekliai
Human Rights and Eąual Opportunity CommissionŽmogaus teisių ir lygių galimybių komisija
Huntington's diseaseHuntingtono liga
Identification badgetapatybės nustatymo ženklelis
Illnessliga
Illusionsiliuzijos
Impairmentžala; pakenkimas
Improvement logsiūlomų pagerinimų protokolas
Incomepajamos
Income statementpajamų ataskaita
Income supportfinansinė parama
Income tax returnpajamų deklaracija
Income testingpajamų patikrinimas
Independent livinggyventi savarankiškai
Independent Living Units / Self Care Living Unitsgyvenamasis kompleksas, pritaikytas gyventi savarankiškai
Independent living within a retirement villagegyvenamasis kompleksas pensininkams gyventi savarankiškai
Individual care planindividualus rūpybos/globos planas
Individualised careasmeninė rūpyba/globa
Infectious diseasesinfekcinės ligos
Influenza (Flu)gripas
Informal supportneoficiali pagalba
Information privacy principlesinformcijos apie privatų gyvenimą neliečiamumo principai
Informed choiceapgalvotas pasirinkimas žinant visas galimybes
Informed consentapgalvotas sutikimas žinant visus padarinius
Ingestionnurijimas
Initial Consent Formpirminė sutikimo forma
Injury preventionsužeidimų profilaktika/prevencija
Inpatientpacientas, kurį reikia guldyti į ligoninę
Insurance policydraudimo sutartis
Insurance premiumdraudimo sutarties įmoka
Intakepriėmimas
Intake formpriėmimo forma
Intake officerpriėmimo tarnautojas
Intensive careintensyvi terapija
Intensive care unitintensyvios terapijos skyrius
Intensive treatmentintensyvus gydymas
Inter agency referraloficialus siuntimas kitai organizacijai
Interdisciplinary teamspecialistų komanda
Interpreting servicevertimo paslaugos žodžiu
Intervention įsikišimas
Intervention orderteismo nutartis įsikišti
Intimacy and sexualityintymumas ir seksualumas
Involuntary patientpriverstinio gydymo pacientas
Isolationizoliacija, atsiskyrimas
Isolation - social isolationsocialinė izoliacija
Judgeteisėjas
Languages other than English (LOTE)kitos užsienio kalbos be anglų (LOTE)
Legal adviceteisinė konsultacija, patarimas
Legal Aidteisinė pagalba (nedideles pajamas turintiems asmenims)
Legal rightsjuridinės teisės, teisiškai pagrįstos teisės
Legal statusjuridinė, teisinė padėtis
Life cyclegyvenimo ciklas
Life eventsvarbus įvykis gyvenime
Life expectancygyvenimo trukmė
Life insurance gyvybės draudimas
Lifestyle gyvenimo būdas
Lifestyle choicesgyvenimo būdo pasirinkimas
Lifting devicekėlimo prietaisas
Linkagestarpusavio ryšiai, sąsajos (programa 'Linkages')
Living arrangementsgyvenimo sąlygos
Lobbyinglobizmas
Lone personatskirai gyvenantis asmuo
Lonelinessvienatvė
Loss and grief netektis ir sielvartas
Loss of inhibitionsprarasti supratimą apie padorumo ribas
Low care facilitypagyvenusių žmonių ir turinčių nedidelę negalią pensionas
Low level care daug rūpesčių nereikalaujanti globa
Lump sumvienkartinė išmoka
Malnutritionblogas/nepakankamas maitinimas
Malpracticeprofesinis aplaidumas/nekompetencija
Mammogrammamograma
Managervadovas
Mandatory reportingprivalomas pranešimas
Manual handlingpagalba pacientui, kuris pats negali vaikščioti, judėti
Mature age workervyresnio amžiaus darbuotojas
Maximum rateaukščiausias lygis
Mealsvalgiai
Meals - culturally appropriate mealstautiniai tradiciniai valgiai
Meals - halal mealshalal valgiai
Meals - kosher mealskošerinis valgis
Meals - vitamised mealsvalgis sutrintas į tyrelę
Meals on Wheelsvalgio pristatymo į namus paslauga
Means testlėšų patikrinimas
Means tested (fees)mokestis sutinkamai su asmens finansine padėtimi
Medical consentmedicininis sutikimas
Medical Examinationmedicininis patikrinimas
Medical historyligos istorija
Medical recordįrašas apie paciento ligos raidą
Medical recordsmedicininiai įrašai
Medically necessarymediciniškai būtinas
Medicaregyventojų valstybinis medicininis draudimas "Medicare"
Medicationvaistai
Medication - administration of medicationnaudoti vaistus
Medication managementvaistų priėmimo kontrolė
Memory lossatminties praradimas
Menopausemenopauzė
Mental healthpsichinė būklė
Mental health providerpagalba psichinei būklei pagerinti
Mental health review boardpsichinės būklės peržiūros komisija
Mental health servicespaslaugos sutrikusios psichikos asmenims
Mental illnesspsichinė liga
Mild Cognitive Impairment (MCI)nedidelio laipsnio intelektualinis atsilikimas, silpnaprotystė (MCI)
Mini mentalprotinės veiklos testas
Mini mental state examinationtrumpas protinės veiklos testas
Missionmisija, užduotis
Mobility aidspriemonės palengvinančios asmeniui judėti
Monitoring and review of care planstebėjimas ir globos plano peržiūra
Monitoring of careglobos stebėjimas
Mouth careburnos ertmės peržiūra
Movable units (granny flats)kilnojami gyvenamieji būstai (būstas senelei)
MRI scantyrimas magnetinėmis rezonancinėmis bangomis "MRI"
Multi purpose systemplataus naudojimo sistema
Multi purpose taxi programplataus vartojimo taksi programa
Multidisciplinary teamplataus profilio specialistų komanda
Multidisciplinary teamplataus profilio specialistų komanda
Multi-infarct dementiadaugybinio insulto sukelta demencija
Multiple disabilitiesdaugybinis invalidumas
Multipurpose Service Programplataus vartojimo paslaugų sistema
Music therapymuzikinė terapija
National Continence HotlineValstybinė pagalba telefonu tiems, kurie nelaiko šlapimo ir/arba išmatų
National Dementia Behavioural Advisory Service Valstybinė konsultacinė tarnyba pagelbėti žmonėms, kurie globoja probleminio elgesio ligonius sergančius demencija
Naturopathnatūralios medicinos specialistas (homeopatas)
Naturopathynatūropatija
Nauseašleikštulys
Near missneapsižiūrėjimas
Needs - cultural needtautiniai poreikiai
Needs - personal needsasmeniniai poreikiai
Needs - spiritual needsdvasinai poreikiai
Needs based planningplanavimas atsižvelgiant į poreikius
Needs-based end of life carerūpinimasis mirštančiu pacientu atsižvelgiant į jo poreikius
Neglectnesirūpinimas
Neglect - self neglectapsileidimas
Negligenceaplaidumas
Neurogerentologyneurogerontologija
Neurologistneurologas
Neuropsychologyneuropsichologija
Next of kinartimiausias giminaitis
No lift policynuostata - nekelti paciento savo jėgomis
No restraint policynuostata - nenaudoti jokių fizinių suvaržymų paciento atžvilgiu
Non English speaking backgroundanglų kalba - ne gimtoji
Non nursing taskskitos pareigos be globos
Non pensionerne pensininkas
Not-for-profit providerpelno nesiekianti paslaugų tarnyba
Nursemedicinos sesuo
Nurse - qualified nursekvalifikuota medicinos sesuo
Nurse - registered nurseregistruota medicinos sesuo
Nurse practitionerambulatorinė medicinos sesuo
Nursing caremokestis už seselės priežiūrą
Nursing homeNursing Home
Nutritionmaitinimasis
Nutrition and hydrationmaitinimasis ir pakankamas skysčių vartojimas
Nutritionistdietologas
Occupancy ratelovų užimtumo procentas (santykis tarp užimtų ir laisvų lovų)
Occupational therapyterapiniai užsiėmimai
Occupational health and safetydarbo apsauga
Occupational Health and Safety - risks and potential hazardsrizikos faktoriai ir galimi pavojai darbo vietoje
Occupational therapistterapijos specialistas
Oedemaedema
Office of the Commissioner for ComplaintsSkundams tirti komisija
Office of the Public Advocate (OPA)Valstybės lėšomis samdomo advokato biuras (OPA)
Older peoplesenyvi žmonės
Ombudsmanombudsmenas
Ongoing reviewnuolatinė kontrolė
Ophthalmologistokulistas (akių ligų gydytojas)
Optical Servicesregos paslaugos
Optometristoptometristas (išrašo akinius, kontaktines lenzes)
Orthosesspecialiai pritaikyti batų įklotai
Orthoticsmedicinos šaka specializuojanti pažeistų sąnarių ir raumenų reabilitacijoje mechaninių įtvarų pagalba
Osteopathosteopatas
Osteoporosisosteoporozė
Out of pocket expensespaciento mokestis už gydymą, kurio valstybės sveikatos draudimas "MEDICARE" negrąžina
Outcomerezultatas; išdava
Outcome criteriarezltatų kriterijai
Outcome measurementrezultatų įvertinimas
Outpatient ambulatorinis gydymas, kai ligonis gydomas ne ligoninėje
Outpatient careambulatorinė rūpyba
Outpatient Clinic ambulatorija
Outreachpaslaugų senyvo amžiaus žmonėms reklamavimas
Over the counter drugsvaistai parduodami be recepto
Overseas pension / Foreign pensionpensija gaunama iš užsienio
Paedologypedologija
Pain managementnuskausminimas
Pain management programnuskausminimo programa
Palliationpriešmirtinė ligonio slauga
Palliative approachpriešmirtinė ligonio slauga
Palliative carepriešmirtinė ligonio slauga
Palliative carepriešmirtinė ligonio slauga
Palliative care - Paediatric palliative carenepagydomai sergančių vaikų priešmirtinė slauga
Palliative care - Palliative care providerasmuo ar tarnyba slauganti nepagydomą ligonį
Palliative care - Quality standardskvalifikuota priešmirtinė slauga
Palliative care - Specialist palliative care providerpriešmirtinės medicininės pagalbos specialistas
Palliative care providerasmuo ar tarnyba slauganti nepagydomą ligonį
Part pensionne visa pensija
Part pensionerpensininkas gaunantis dalį pensijos
Partners in Culturally Appropriate Care Victoria (PICAC)Viktorijos valstijos organizacija orientuota į kultūrinius poreikius (PICAC)
Partnership between client and care managerbendradarbiavimas tarp kliento ir globos vadovo
Passive interventionbendros sveikatos apsaugos priemonės
Pastoral care workerdvasinis globėjas
Pathologypatologija
Patientpacientas
Patientpacientas
Peak bodiessvabiausios organizacijos
PEG feedingPEG' maitinimas
Pelvic floorapatiniai dubens raumenys
Pelvic floor exercisespratimai sustiprinti apatinius dubens raumenis
Pelvic floor strengthapatinių dubens raumenų stiprumas
Pension pensija
Pensionable Agepensinis amžius
Pensioner Concession Cardpensininko nuolaidų kortelė
Personal alarmasmeninis signalas pavojaus atveju
Personal careasmeninė rūpyba/globa
Personal care planasmeniškas globos ir rūpybos planas
Personal care workerdarbuotojas globojantis ir besirūpinantis senyvo amžiaus žmonėmis ir neįgaliaisias
Personal circumstancesasmeninės aplinkybės
Personal circumstancesšeiminės aplinkybės
Personal independenceasmens savarankiškumas
Personal informationasmeninė informacija
Personal preferencestai, kam asmuo atiduoda pirmenybę, ką labiausiai mėgsta
Petsnaminiai gyvūnai
Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS)valstybės dotuojamų (remiama pinigais) vaistų programa (PBS)
Pharmaceutical allowancepiniginė išmoka už vaistus
Pharmacistvaistininkas
Physiotherapistfizioterapeutas
Physiotherapyfizioterapija
Pills piliulė
Placeboplacebas
Placebo effectplacebo efektas
Planned Activity Group (PAG)Planuotų užsiėmimų grupė (PAG)
Podiatristpodiatras
Podiatrypodiatrija
Point of care servicesmobilios diagnostikos paslaugos
Policynuostatos
Portability sisteminis mobilumas
Positive ageingteigiamas požiųris į senatvę
Post operative carepriežiūra po operacijos
Post operative complicationskomplikacijos po operacijos
Post traumatic stress disorderįtampa patyrus traumą
Post-acute carerūpyba praėjus ligos krizei
Potential hazardsgalimi pavojai
Power of Attorneyįgaliojimas
Pre entry leave laikotarpis, tarp to kai gyventojas buvo priimtas į senelių namus ir kada jis į juos faktiškai atsikraustė
Prejudiceišankstinis nepalankus nusistatymas / priešiškumas
Prescription vaistų receptas
Prescription drugsišrašyti vaistai
Prescription only medicationvaistai parduodami tik su receptu
Pressure areanuospauda
Pressure sorepragula
Pressure ulcergili pragula
Preventative careprofilaktinis gydymas
Preventionprofilaktika
Primary cancerpirminis vėžys
Primary carepirminė medicininė pagalba
Primary carerpagrindinis globėjas
Primary generalist providersasmuo ar tarnyba sutiekianti bendrą pagalbą
Primary specialist providersasmuo ar tarnyba sutiekianti specialisto pagalbą
Principal diagnosispagrindinė diagnozė
Privacy - Right to Privacyteisė į privataus gyvenimo neliečiamumą
Privacy CommissionPrivataus gyvenimo neliečiamumo užtikrinimo komisija
Privacy Officerpareigųnas sprendžiantis privataus gyvenimo neliečiamumo klausimus
Private hospitalprivati (mokama) ligoninė
Private provider privati (mokama) globos tarnyba
Probateteisinis testamento galiojimo patvirtinimas
Processed foodsperdirbti maisto gaminiai
Professional code of ethicsprofesinės etikos taisyklės
Prognosisprognozė / numatymas
Program managerprogramos vadovas
Property assetsturtas
Property damagenuosavybei padaryta žala
Proprietor savininkas
Prostate cancerprostatos vėžys
Prostate diseaseprostatos liga
Providerasmuo arba tarnyba teikianti paslaugas
Prudential Arrangementsapdairus susitarimas (paprastai dėl finansinių ginčų)
Psychiatric Illnesspsichinė liga
Psychiatristpsichiatras
Psycho geriatricianpsichogerontologas
Psychogeriatric Assessment Teams (PGAT)Psichogerontologinio įvertinimo komisija (PGAT)
Psychological supportpsichologinė pagalba
Psychologistpsichologas
Psychopathologypsichopatologija
Psychosispsichozė
Psychosocial rehabilitationpsichosocialinė reabilitacija
Public advocateviešas gynėjas
Public holidayvalstybinė šventė
Public hospitalvalstybinė ligoninė
Quality Carekokybiška globa
Quality residential serviceskokybiškos paslaugos gyventojams
Racial Discrimination ActĮstatymas dėl rasinės diskriminacijos
Raised garden bedsaukščiau supiltos daržo lysvės
Raised toilet seataukštesnė kėdė virš tualeto
Reassessmentpakartotinis įvertinimas
Recreational activitieslaisvalaikio užsiėmimai
Refer, to refer(oficialiai) perduoti (ką nors svarstyti, spręsti), nusiųsti
Reference numbernuorodos numeris
Referralsiuntimas
Reflexologyrefleksologija
Refusal of medical treatmentatsisakyti gydymo
Rehabilitationreabilitacija
Rehabilitation Counsellingkonsultacija reabilitacijos klausimais
Relapsesveikatos pablogėjimas, simptomų atsikartojimas
Religious needsreliginiai poreikiai
Religious preferenceskokiai religijai atiduodama pirmenybė
Rent assistancepiniginė išmoka, pagalba nuomininkui
Residentgyventojas
Resident AgreementGyventojo ir gyvenamosios vietos sutartis
Resident Contributionmokestis už pragyvenimą
Resident HandbookGyvenamosios vietos vadovas gyventojui
Resident leavelaikinas gyventojo išvykimas iš gyvenamosios vietos
Resident Rights and Responsibilitiesgyventojo teisės ir pareigos
Resident social leavelaikinas gyventojo išvykimas iš gyvenamosios vietos dėl visuomeninių priežasčių
Residential Aged Care Advocacy ServicesAdvokato paslaugos pagyvenusiems žmonėms
Residential careGyventojų, gyvenančių senelių namuose, globa ir rūpyba
Residential Facility / Residential Service / Residential Home / Aged care facility / Aged care home / Facility / Homesenelių namai
Residential Home / Residential Facility / Residential Service / Aged care facility / Aged care home / Facility / Homesenelių namai
Residential respite caregyventojų laikina globa
Residential Service / Residential Home / Residential Facility / Aged care facility/ Aged care home / Facility / Homesenelių namai
Resolving complaintsskundų peržiūra ir problemos išsprendimas
Respectpagarba
Respect privacygerbti asmeninio gyvenimo neliečiamumą
Respite - emergency respitelaikina globa nenumatytu atveju
Respite - in home respitelaikina globa namuose
Respite Carelaikina globa
Restrainersjudėjimo apribojimo, mechaninės suvaržymo priemonės
Restraintjudėjimo apribojimas, suvaržymas
Restraint - no restraint policynuostata nenaudoti judėjimo apribojimo, suvaržymo priemonių
Resuscitationatgaivinimas, reanimacija
Resuscitation - not for resuscitationnegaivinti, nereanimuoti
Retention Amountišlaikyta suma
Retire                                      pasitraukti iš nuolatinio darbo ir išeiti į pensiją
Retireepensininkas
Retirementnuolatinio darbo nutraukimas ir išėjimas į pensiją
Retirement villagegyvenamasis kompleksas, kuriame gyvena pensininkai
Review dateperžiūrėjimo data
Reviewing ongoing care needsperžiūrėti kasdienes rūpybos reikmes
Revocation of power of attorneyįgaliojimo atšaukimas/panaikinimas
Rheumatoid Arthritisreumatinis artritas
Right to privacyteisė į privataus gyvenimo neliečiamumą
Ripple mattressspecialus grublėtas čiužinys apsaugoti nuo pragulų
Riskrizika /pavojus
Risk assessmentįvertinimas kiek asmuo pavojingas sau ir kitiems
Risk behaviourpavojingas elgesys
Risk factorspavojingi veiksniai/faktoriai
Risk managementpavojingų situacijų kontrolė/valdymas
Risk takingrizikuoti
Rooming housebaldais apstatyti kambariai skirti nuoma
Safe living environmentsaugi gyvenamoji aplinka
Safety at homesaugumas namie
Safety railspagalbiniai turėklai
Sanctions(oficialus) leidimas, pritarimas, sankcija
Sanitary padshigieniniai įklotai
Scannuodugnus apžiūrėjimas, skanavimas
Schizophreniašizofrenija
Second opinionkita nuomonė
Secondary cancerantrinis vėžys
Secondary carepapildoma globa
Secondary diagnosisantrinė diagnozė
Self caresugebėjimas pasirūpinti savimi
Self Care Living Units / Independent Living Unitsbūstai, kuriuose asmenys gyvena savarankiškai
Self consciousdrovus; sąmoningas, suvokiantis
Self funded retiree householdpensininkai gyvenantys iš savo lėšų
Self managementtvarkytis pačiam be niekieno pagalbos
Self medicationpačiam laiku vartoti reikalingus vaistus
Self referralateiti be siuntimo
Self reliancepasitikėjimas savimi
Self sufficiencysavarankiškumas, nepriklausomumas
Senior centrepagyvenusių žmonių centras
Senior citizen's centrespagyvenusių žmonių centrai
Seniorspagyvenę žmonės
Seniors cardpagyvenusių žmonių nuolaidų kortelė
Service Agreementsutartis dėl paslaugos
Service deliverypaslaugos atlikimas
Service Providerpaslaugų tiekėjas
Serviced Apartmentsviešbučio tipo butai
Sexual - changed sexual behaviourseksualinio elgesio pakitimai
Sexual behaviourseksualinis elgesys
Sexual harassmentseksualinis priekabiavimas
Sexualityseksualumas
Sexuality and intimacyseksualumas ir intymumas
Sharpsaštrūs daiktai
Shearing / shear / (pressure ulcers)pragulos susidarę dėl trinties
Shiregrafystė (administracinis vienetas)
Short term crisis accommodation trumpalaikis gyvenamos vietos suteikimas krizės atveju
Showeringmaudytis po dušu
Side effectsšalutiniai poveikiai
Skin integrityodos vientisumas, nepažeista oda
Sleep disordersmiego sutrikimai
Sleep disturbancepažadinti iš miego
Social activitiessocialinė veikla
Social preferencessocialiniai veiksniai, kuriems atiduodama pirmenybė
Social services socialinės paslaugos
Social stigmasocialinė stigma (visuomenės izoliacija)
Social supportsocialinė parama
Social work visuomeninė veikla
Social workersocialinės tarnybos darbuotojas
Solicitoradvokatas
Soluble tabletstirpios tabletės
Special care unitsspecializuotos globos skyrius
Special dietsspeciali dieta
Special Needs Groupgrupė žmonių su tam tikrais poreikiais
Specialist aged care services providerasmuo arba tarnyba teikianti specializuotas paslaugas pagyvenusiems žmonėms
Specialist Servicespecializuotos paslaugos
Specified Care and Serviceskonkrečiai nurodyta globa ir paslaugos
Specified Serviceskonkrečiai nurodytos paslaugos
Speech pathologistlogopedas (kalbos specialistas)
Spiritual needs dvasiniai poreikiai
Sporadic Alzheimer's diseasesporadinė Alcheimerio liga
Standard Pension Contributionnustatytas mokestis pensininkams
Standard Resident Contributionnustatytas mokestis gyventojams
State TrusteesTurto globos įstaiga State Trustees
Statutory Declarationoficiali deklaracija
Stress Managementmokėjimas valdytis įtemptų situacijų metu
Stroke insultas
Subcortical vascular dementia (Binswanger's disease)subkortikalinės (išorinės) kraujotakos demencija (Binsvangerio liga)
Substance abusepiktnaudžiavimas nuodingais preparatais
Substance dependencepriklausomybė nuo nuodingų preparatų
Sundown syndromesaulėlydžio sindromas
Superannuationpensijinis fondas
Support - level of supportparamos lygis
Support careišplėstinė globa
Support care providersvisi, kurie teikia globos paslaugas
Support groupparamos grupė
Support servicesparamos tarnybos
Supported accommodationgyvenamasis būstas, kuriame yra paramos tarnybos
Supported Residential Service (SRS)Paramos tarnybos gyventojams (SRS)
Swallowing problemsryjimo problemos
Tabletstabletės
Tailored to individual needspritaikyta kiekvieno asmeniniams poreikiams
Tax deductionmokesčių išskaitymas
Tax offsetmokesčių nuolaida
Tea breaktrumpa pertrauka
Telephone Interpreting Servicevertimo paslaugos telefonu
Telephone typewritertelefoninis spausdinimo įrenginys
Terminal conditionpriešmirtinė būklė
Terminal illnessnepagydoma liga
The Medical Treatment ActĮstatymas dėl gydymo suteikimo
Therapeutic goodsgydymo priemonės
Therapeutic relationshipgydytojo ir paciento ryšys
Therapyterapija
Therapy - music therapymuzikinė terapija
Thickened fluidsutirštintas gėrimas
Thought disorderminčių sutrikimas
Toileting - Assistance with toiletingpadėti nueiti į tualetą
Toxinstoksinai
Transientkintantis
Transitional Accommodation/ Emergency accommodationlaikinai suteiktas gyvenamasis plotas
Transitional Caretarpinė globa
Translationvertimas raštu
Translatorvertėjas raštu
Transportpervežimas
Transport Concession Card holderkeleivis turintis nuolaidų kortelę naudotis visuomeniniu transportu
Traumatrauma
Tube feedingmaitinti per vamzdelį
Ulceropa
Ulcerationišopėjimas
Ultrasoundultragarsas
Universal precautionsbendros atsargumo priemonės
Urinary retentionšlapimo sulaikymas
User Rights Principlesvartotojo (paciento ir globėjo) teisių principai
Vaccinationsskiepai
Values - personal valuesasmeninės vertybės
Vascular dementiakraujotakos demencija
Vascular diseasekraujotakos liga
Veteranveteranas
Veteran Affairsveteranų reikalai
Violencesmurtas, prievarta
Visiting library serviceišvažiuojamosios bibliotekos paslaugos
Voluntary patientsavanoriai pacientai
Volunteerssavanoriai
Vomitingvėmimas
Vulnerabilitypažeidžiamumas
Vulnerablepažeidžiamas
Waiting listlaukiančiųjų sąrašas
Walker - wheeled walkervaikštukas su ratukais
Walking aidsįvairios priemonės palengvinti vaikščiojimą
Walking frameinvalido vaikštukai
War widow kare žuvusio vyro našlė
War Widow's Pensionkare žuvusio vyro našlės pensija
Ward - council wardbalsavimo apylinkė
Ward - hospital wardligoninės palata
Webster PackVebsterio pakuotė, vaistininko dozėmis supakuoti vaistai
Welfare Officersocialinės apsaugos darbuotojas
Wellbeinggerovė
Wellnesssveikatingumas
Wheelchairinvalido vežimėlis
Wheelchair accessgalima įvažiuoti invalido vežimėliui
Wheelchair hoist (bus)keliamasis įrenginys (automobilyje) invalido vežimėliui įkelti ir iškelti
Wheelchair rampnuolaidus įvažiavimas invalido vežimėliui
Widow's Pensionnašlės pensija
Willtestamentas
Will - Living Willgyvojo valia
Withdrawalpagirios
Withdrawal from contactatsiribojimas
Withdrawal symptomspagirių simptomai
Written Authorityraštiškai suteikti įgaliojimai
X-rayrentgenas